HOME

Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo

De Stichting wil de kennis  over de historie van Almelo bevorderen en zet zich in voor het behoud van ons cultuur-historisch erfgoed.

Daartoe organiseert de Historische Kring in het winterseizoen lezingen over stad en streek of onderwerpen die hiermee een raakvlak bezitten. 

 

Ieder jaar wordt met Palmpasen de historische Palmpasenoptocht gehouden.
Eén keer in de vijf jaar wordt de Mans Kapbaarg-prijs toegekend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Almelose historie.
Verder houdt de stichting samen met de bibliotheek Almelo het Historisch Informatie Punt -kortweg HIP- in stand. 


Als de historie van Almelo en het behoud van ons cultureel erfgoed ook u ter harte gaat, kunt u ons steunen door u op te geven als donateur.    

U wordt al donateur voor € 23,- per jaar. U ontvangt dan het kwartaalblad Stad&Ambt en kunt deelnemen aan de activiteiten.


                                De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148