HOME

Stichting Historische Kring Stad & Ambt Almelo.

De Stichting wil de kennis  over de historie van Almelo bevorderen  en zet zich in
voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed.
Daartoe organiseert de Historische Kring in het winterseizoen  lezingen over stad en streek of  onderwerpen  die hiermee  een raakvlak  bezitten.
Ieder jaar wordt met Palmpasen de historische Palmpasenoptocht gehouden.
Eén keer in de vijf jaar wordt de Mans Kapbaarg-prijs toegekend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Almelose historie.
Verder houdt de stichting samen met de bibliotheek Almelo het Historisch Informatie Punt -kortweg HIP- in stand. 
In het voorjaar wordt een excursie georganiseerd waarbij een bezoek wordt gebracht aan cultuurhistorisch waardevolle bezienswaardigheden.
Als donateur ontvangt u het kwartaalblad Stad&Ambt van de stichting, waarin allerlei boeiende feiten uit Almelo's historie gepubliceerd worden.                                    


WAAGGEBOUW april 1945 (foto: 'Toen was Almelo nog mooi')


WAAGGEBOUW nu (foto: Hans Holtmann)
 

Als de historie  van Almelo  en het behoud  van ons cultureel erfgoed  ook u  ter harte  gaat, kunt u
ons steunen door u op te geven als donateur of door een eenmalige donatie op bankrekening
NL63RABO0381330559 t.n.v.  Stg. Hist. Kring Stad en Ambt Almelo te Almelo.  
U wordt reeds donateur  voor € 23,-  per jaar. U kunt dan  deelnemen aan de  activiteiten
van de stichting en u ontvangt het kwartaalblad Stad&Ambt.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148