Activiteiten

Het bestuur organiseert ook in het nieuwe seizoen maandelijks een lezing, van oktober tot april . Daarnaast organiseert het de jaarlijkse Kuieravond in januari en een excursie in het voorjaar.

   PROGRAMMA 2017-2018


     

    Woensdag 11 oktober 2017:
         DE MAAND VAN DE GESCHIEDENIS. Thema: "GELUK"
         Daarom een kleine happening in de Meridiaan in de Bibliotheek:
                            
Domweg gelukkig in Almelo -
                              De wederopbouw en de jaren vijftig".

         Stilstaande en bewegende beelden, muziek, declamatie en wat uitleg met medewerking van
          Ellen Lamberts,
Willem van Dooren, Wim Noordik en Hans Krol. 
    LET OP: aanvang 19.30 uu

     Woensdag 8 november 2017:
         Kees Kroon - "Het verzet kraakt"
         Het verzet in en rondom Wierden en de bankoverval van 15 nov. 1944 

     Woensdag 13 december 2017:
             Maria Wiegman - "Van Soeter Cokene en het kasboek van het
                                              Catharinaklooster te Almelo"

    Woensdag 10 januari 2018:  
            Kuieravond - Nieuwjaarsreceptie
                o.a. kniepertjes, oude beelden, Thomasvaer en Pieternel 
            LET OP: aanvang 19:30

   Woensdag 14 februari 2018: 
           
Harry Koop - "Almelo's woelige wateren"
                                  Ontwikkelingen van en rond
                                  de Almelose wateren in de loop der jaren

    Woensdag 7 maart 2018:  
             
Coen Heldeweg - "Almelo en Ten Cate"
                                         Kanttekeningen en achtergronden bij 315 jaar
                                        verwevenheid

    Datum in mei 2018:   EXCURSIE
              nog nader in te vullen

 


Ontmoetingscentrum De Schouw

 

In principe vinden onze bijeenkomsten op de tweede woensdag van de maand plaats, een enkele uitzondering daar gelaten.

Tijd: 20:00 uur
(LET OP: aanvang 19:30 op 10 januari 2018
en 11 oktober)

Plaats: Ontmoetingscentrum De Schouw, Kerkplein 3, Almelo.
(LET OP: de Meridiaan in de Bibliotheek op
11 oktober)
Entree: € 3,- (gratis voor leden/donateurs)

Het parkeerterrein aan het Kolkje is beschikbaar.


Klik op het kaartje en maak uw routebeschrijving