Het Hofkeshuis

Al jarenlang zetten de Stichting Het Hofkeshuis en Stadsherstel zich in om een unieke schildering in het Hofkeshuis aan de Grotestraat  te redden. 

Wie bij de schoenenwinkel aan de Grotestraat  62 omhoog kijkt ziet de gevel van een neo-classicistisch woonhuis. Aan de achterzijde van dit woonhuis –Het Hofkeshuis-  is op de verdieping een bijzonder vertrek met geschilderde behangsels. Op drie van de vier wanden is nagenoeg van boven tot onder een kunstwerk aangebracht  dat de triomftocht van de Romeinse veldheer Quintus Fabius Maximus Cunctator in Rome voorstelt. Het is de imitatie van een steenreliëf, geschilderd in bruintinten. De schilder is Andries Warmoes, die in 1778 naar Almelo kwam om  in opdracht van de familie Hofkes dit reliëf te schilderen.

De schildering is in verval. De verf bladdert er op veel plaatsen af en hier en daar zitten zelfs gaten in het doek. Een team van de Technische Universiteit Delft heeft recent uitvoering onderzoek verricht naar de gebruikte schildersmaterialen en technieken en naar het cultuurhistorisch belang.. Daaruit is gebleken dat restauratie noodzakelijk en mogelijk is. De Rijksdienst voor het  Cultureel Erfgoed heeft geconcludeerd dat  behoud en restauratie van deze “verborgen schat” van internationaal belang is. Vooral  omdat een dergelijk wandvullend geschilderd imitatiereliëf -en dan nog op de oorspronkelijke plek- nergens in Nederland meer te vinden is.

De Stichting Hofkeshuis  heeft als doel deze schildering in haar oude glorie te herstellen. Daarnaast wil de stichting met de eigenaar en de bewoner van het Hofkeshuis  de mogelijk onderzoeken om het vertrek beperkt open te stellen voor het publiek. 

Meer informatie over het geschilderde steenreliëf en het Hofkeshuis  vindt u bij:

 www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/cases/beschilderde-kamers-van-alle-kanten-bekeken.html