Plaats van herinnering: het 'Costerhuis' (Grotestraat 67)

door Lex van den Biggelaar

 

Aan mijn geboortehuis bewaar ik toch wel heel bijzondere herinneringen.Te meer daar ik er mijn gehele jeugd heb doorgebracht en er later nog enige jaren heb gewoond en gewerkt.
Als kind vond ik de steen met het jaartal 1763 in onze tuin heel interessant. Die bleek volgens de overlevering afkomstig te zijn uit de kademuur van de toenmalige Hagengracht. Dat was toen nog een echte gracht!

Toen mijn vader in 1935 het pand Grotestraat 67 liet afbreken om er zijn apotheek naar te verplaatsen ging hij zeer zorgvuldig te werk .Onder bekwame leiding van architect Van Elsberg werd de toen 201-jarige gevel steen voor steen herbouwd,met de originele stenen, echter wel met 3 lagen steen er tussen. Daardoor kon er een hele verdieping aan toegevoegd worden. Haar naam dankt het Costerhuis aan zijn eerste bewoners, de familie Coster .Deze naam is ook verwerkt in de gevelsteen boven in de klokgevel. Hierin zijn allemaal letters C verwerkt.
De vrouwen van grootvader en vader Coster droegen ook de naam Coster. Er was dus sprake van een viervoudig huwelijksverbond, een zogenaamde Quadruple Alliantie. De gevelsteen heet daarom dan ook een alliantiesteen.
De familie Coster was een doopsgezinde wijnkoperfamilie. Deze familie was ongetwijfeld goed bekend met de familie Hofkes, die tegenover hen woonde en ook een bekende doopsgezinde familie in Almelo was (Hofkeshuis). Het huis had, zoals gezegd, slechts één woonlaag, geen verdieping dus, met een loze gevel.
Een uitbouw achter het huis, lang en smal, liep door tot de Hagengracht. Hierin was vroeger vermoedelijk een twijnderij gevestigd. In ieder geval iets dat met weven of spinnen te maken had.

Later is er ook een verkooplokaal van een deurwaarder en een Fröbelschool in gevestigd geweest. Vóór mijn vader er zijn apotheek in vestigde, was J. Wilmes eigenaar van het pand. Hij had er een winkelwoonhuis van gemaakt, waarin hij zijn boekhandel had.