Bestuursverg. 26 oktober

Historische Kring Stad & Ambt Almelo

Waarover vergadert het bestuur van Stad & Ambt?


In de vergadering van 26 oktober kwam o.a. het volgende aan de orde:

 • Bij agendapunt 'Financiën' wordt geconstateerd dat een klein aantal (20) donateurs nog niet betaald heeft, ze krijgen in december nog een herinnering;

 • In het kader van samenwerking worden de stadsarchivarissen uitgenodigd voor een bezoek aan het HIP;

 • Er wordt dusdanig veel interessant materiaal aangeboden aan het HIP dat er meer ruimte in de bibliotheek nodig is om een en ander te kunnen bergen; 

 • Volgend jaar komt er op de 4e etage van de bibliotheek een mini-expo met kostuums van Trudy Brouwer;

 • Stad en Ambt is door Plus benaderd voor samenwerking bij het uitbrengen van een (plaatjes-)verzamelalbum over Almelo. Dit wordt uitgewerkt;

 • Evaluatie van de bijeenkomst  op 11 oktober in de bibliotheek:
  Inhoud/vormgeving/belangstelling waren uitstekend! Er was een breed publiek aanwezig.
  We bekijken of we elk nieuw seizoen in oktober in het kader van de maand van de geschiedenis samen met de bibliotheek een bijeenkomst kunnen organiseren (het onderwerp voor de maand van de geschiedenis wordt elk jaar landelijk aangedragen);

 • Invulling van de Nieuwjaarsreceptie wordt doorgesproken;

 • De facebookpagina wordt veel bezocht en er wordt regelmatig commentaar gegeven;

 • Volgende vergadering: 14 december.