Bestuursverg. 14 juni

Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Waarover vergadert het bestuur van Stad en Ambt? 

 

Vergadering 14 juni 2018

 • In september is de officiële wisseling van het voorzitterschap. De aankondiging van de wisseling komt in de komende uitgave van Stad en Ambt

 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Wim geeft een toelichting. De lijst met wat nodig is wordt doorgenomen.

 • Naar aanleiding van de begroting worden doelen voor het komende seizoen gesteld:

  Verbetering kwaliteit blad
  Verbetering kwaliteit lezingen
  Aanschaf nieuwe laptop voor het HIP

 • Uitreiking Mans Kapbaargprijs (voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur historie) komt op de agenda van de vergadering in oktober.

 • De lezingen voor oktober en november staan nog open. 

 • Evaluatie van de excursie: alleen maar positieve geluiden ontvangen

 • Aavisie heeft een serie ‘Pand voor pand’ (filmpjes van ca. 2 minuten per pand). Voorstel is om deze op onze website op te nemen, Aavisie vindt het uitstekend. Aavisie heeft tevens aangegeven wel wat voor ons te willen betekenen.

 • Gekeken wordt of we iets kunnen doen voor mensen die nieuw zijn in Almelo: Dit is uw Almelo. Misschien kunnen we hierbij aanhaken bij wat de gemeente doet?

 • Volgende vergadering: 6 september.