IN DE PERS

Dinsdag 25 juli 2017Het nieuwe beton voor het voetpad wordt gestort

ALMELO – Hoofdaannemer Reef is onlangs begonnen aan de renovatie van de in de volksmond genoemde Mans Kapbaargtunnel in de Wierdensestraat. De tunnel onder de burgemeester Raveslootsingel, de spoorlijn Almelo-Enschede en de Parallelweg/Nieuwe Sligtestraat, werd rond 1965 aangelegd om de drukke spoorovergang te vervangen.

Bij recent onderzoek is gebleken dat de betonconstructie haarscheurtjes bevat dat kan uitdijen tot flinke betonrot en roestvorming van de bewapening. Snel ingrijpen werd daarom noodzakelijk geacht. Voor de noodzakelijke werkzaamheden is een periode van een jaar uitgetrokken. De renovatie wordt in fases uitgevoerd en vergt een investering van 2,5 miljoen euro.


Fase 1
De eerste fase waaraan aannemer Reef is begonnen, betreft het wegdek in de Burgemeester Raveslootsingel. Daarvoor werden diverse kabels en leidingen blootgelegd, voordat de dikke laag asfalt kon worden verwijderd. Die werkzaamheden betreffen in eerste instantie het voetpad en de helft van het wegdek aan de 'stadse' kant. Het verkeer wordt daarbij om en om omgeleid om het wegdek een nieuwe waterdichte onderlaag te geven en een nieuwe laag asfalt. Daarna is het wegdek op de Parallelweg/Nieuwe Sligtestraat aan de westzijde van de tunnel aan de beurt. Dit moet nog voor het begin van de bouwvakvakantie worden afgerond.


Mans Kapbaargmozaïek
Na de bouwvakvakantie wordt begonnen met het diepere deel van de tunnelbak. Zo moeten honderden mozaïeken die het verhaal 'Mans Kapbaarg' van streektaalschrijver Gerard Vloedbeld uitbeelden, worden verwijderd en opgeslagen, voordat de betonnen wanden kunnen worden geïnspecteerd en indien nodig worden gerenoveerd. De werkzaamheden in de tunnelbak worden per rijrichting om en om uitgevoerd zodat het verkeer doorgang kan vinden over één rijbaan. De fiets- en voetpaden worden eveneens om en om afgesloten. In de wintermaanden liggen de werkzaamheden volgens planning verder stil om in het voorjaar te worden hervat. De renovatiewerkzaamheden dienen volgens planning volgend jaar juli afgerond te zijn. De laatste werkzaamheden zijn dan het terugplaatsen van de Mans Kapbaargmozaïeken, zodat de tunnelbak er weer in volle glorie bij ligt. Al met al moeten de 2,5 miljoen euro kostende renovatiewerkzaamheden de Mans Kapbaargtunnel een nieuwe levensduur van zeker 30 jaar geven. De renovatie is de tweede op rij voor een 'kunstwerk' in een belangrijke binnenstedelijke verkeersader. In 2014 werd al de brug over de Aa in de Nachtegaalstraat vernieuwd.