Januarinummer 2015


Veranderend stadslandschap - de haven van Almelo omstreeks 1930

In dit nummer: