Bestuursverg. 14 dec.

Historische Kring Stad & Ambt Almelo

Waarover vergadert het bestuur van Stad & Ambt?


In de vergadering van 14 december kwam o.a. het volgende aan de orde:

  • Jan van Kooij is benoemd tot erelid van Stad & Ambt. Hij heeft hiervoor inmiddels een oorkonde ontvangen die erg op prijs werd gesteld. Foto en vermelding komen in het januarinummer;

  • Samenwerking tussen HIP en de Almelose gemeentearchivarissen komt op gang;

  • Er is een aanbod van een medewerker van Panalytical om een artikel te schrijven; dit wordt in dank aanvaard. Publicatie wordt waarschijnlijk juli;

  • Laatste punten voor de Nieuwjaarsreceptie worden besproken;

  • De lezing in maart wordt gedaan door Coen Heldeweg met een lezing over 200 jaar Ten Cate;

  • De eerste ideeën voor de mei excursie worden besproken;

  • Gesproken wordt over de opvolging van de voorzitter. Hans Krol en Hetty Leusman gaan in januari met een kandidaat praten;

  • De plaquette van de bevrijding van Aadorp is naar het Stadsmuseum. De tweede plaquette is van dhr De Vroe, wonende aan de Ootmarsumsestraat. De familie komt in januari naar Almelo om de plaquette naar het kantoor van Van der Hel (die nu op dat adres gevestigd is) te brengen. Dit is een project dat in februari/maart wordt afgesloten;

  • De vergaderdata voor de eerste helft van volgend jaar worden vastgelegd;

  • Volgende vergadering: 22 februari.