Bestuursverg. 22 febr.

Historische Kring Stad & Ambt Almelo

Waarover vergadert het bestuur van Stad & Ambt?


In de vergadering van 22 februari kwam o.a. het volgende aan de orde:

 • Er is een gesprek gevoerd met de beoogde nieuwe voorzitter. Na het verslag over dit gesprek wordt unaniem besloten dat deze kandidaat per het nieuwe seizoen het voorzitterschap overneemt. Aankondiging wordt gedaan in het juli-nummer van Stad & Ambt;

 • De penningmeester heeft twee donateuren wegens niet betalen uit het donateurenbestand verwijderd;

 • Er zijn contacten met de gemeente over het digitaliseren van filmarchieven. Hieraan zijn voor onze stichting geen kosten verbonden, voorwaarde is alleen dat de gemeente een kopie voor het eigen archief kan houden;

 • Hans K. zal checken of er nog films uit het filmarchief van Jan Rohof te kopiëren zijn;

 • Volgens informatie zou de plaquette van de fam. Bijl de Vroe al in de hal bij Van der Hel staan;

 • In het HIP op de vierde etage in de bibliotheek is een nieuwe mini-expositie over Palmpasen;

 • Malversaties in het HIP: ruiters en labels zijn van alle hangmappen met krantenknipsels gehaald. Het plaatsen van camera’s staat op de planning;

 • De Nieuwjaarsreceptie was weer goed bezocht. Enige minpunt daar was het feit dat de geluidsinstallatie het wat liet afweten;

 • Er wordt nog druk gesleuteld aan de Excursie 2018. Voorlopige datum is 17 mei. Besloten wordt ook deze keer weer vier asielzoekers mee te nemen;

 • De voorbereidingen van de jaarlijkse Palmpasenoptocht lopen op schema;

 • We gaan samen met Stadsherstel bekijken of het pand Vleeschhouwerij (Wierdensestraat) op de monumentenlijst of op de lijst beschermd stadsgezicht kan worden gezet;

 • Bekeken wordt of er een informatiebord kan komen bij de V1 startbanen (zoals in Nijverdal gebeurd is);

 • Volgende vergadering: 29 maart.