Historische Kring
Stad en Ambt Almelo

Almelo: stad met een rijk verleden

Van levendig handelscentrum in de middeleeuwen tot bloeiende textielstad in de 17e en 18e eeuw: Almelo kent een rijke geschiedenis. Maak een wandeling door de stad en je ziet ze overal: sporen van vervlogen tijden.

De Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo zet zich op verschillende manieren in om het ‘Almelo van toen’ levend te houden.

Hoe doen we dat?

Wij maken ons sterk om de geschiedenis van Almelo vast te leggen, te beschermen én tot leven te brengen.
Zo geven we in najaar en winter lezingen  over uiteenlopende onderwerpen en organiseren we elk voorjaar een excursie. Daarnaast participeren we in het Platform Cultureel Erfgoed Almelo .
Vier maal per jaar brengen wij het blad Stad&Ambt uit.
Vrijwilligers van het HIP  (Historisch Informatie Punt) archiveren het Almelose verleden en beantwoorden jouw vragen.
Eén keer in de vijf jaar kennen we de Mans Kapbaargprijs toe aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Almelose historie.

       Steun ons

Gaat de historie van Almelo en het behoud van ons cultureel erfgoed ook jou ter harte?
Word dan donateur, dat kan al voor € 23 per jaar. Dan kun je gratis de lezingen bijwonen en ontvang je vier keer per jaar het blad Stad&Ambt.

Meld je direct aanMeer informatie

Je kunt ook direct een gift overmaken:
rekeningnummer NL63 RABO 0381 3305 59 ten name van Stg. Hist. Kring Stad en Ambt Almelo.

 

HotSpots van Almelo

Voormalig hotel De Gouden Leeuw

Dit imposante hotel bevond zich op de hoek Grotestraat / Doelenstraat en was in voorgaande tijden net buiten de Noordelijke Esch (stads)poort gelegen. Een steen in het hotel vermeldt “Anno 1722”, vermoedelijk het jaar van stichting.De eerste vermelding in de gemeentelijke archieven dateert echter uit 1905. Op 6 maart 1905 diende de eigenaar P.C.G. Breijder bij de Gemeente Stad Almelo verzoeken in voor een logement vergunning en om toestemming voor de verkoop van sterke drank aan de ‘logeergasten’. In 1908 diende eigenaar Breijder een aanvraag in voor de verbouw van zijn hotel. Deze verbouw werd in 1908 uitgevoerd door de bekende Almelose architect J. Wolff. Op 1 januari 1964 sloot hotel De Gouden Leeuw haar deuren om daarna een bestemming te krijgen als winkelpand. Rond het jaar 2000 werd de bovenverdieping van De Gouden Leeuw verbouwd tot luxe woonappartementen.

Kaart Almelo
Voormalig hotel De Gouden Leeuw

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur