Historische Kring
Stad en Ambt Almelo

Almelo: stad met een rijk verleden

Van levendig handelscentrum in de middeleeuwen tot bloeiende textielstad in de 17e en 18e eeuw: Almelo kent een rijke geschiedenis. Maak een wandeling door de stad en je ziet ze overal: sporen van vervlogen tijden.

De Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo zet zich op verschillende manieren in om het ‘Almelo van toen’ levend te houden.

Hoe doen we dat?

Wij maken ons sterk om de geschiedenis van Almelo vast te leggen, te beschermen én tot leven te brengen.
Zo geven we in najaar en winter lezingen  over uiteenlopende onderwerpen en organiseren we elk voorjaar een excursie. Daarnaast participeren we in het Platform Cultureel Erfgoed Almelo .
Vier maal per jaar brengen wij het blad Stad&Ambt uit.
Vrijwilligers van het HIP  (Historisch Informatie Punt) archiveren het Almelose verleden en beantwoorden jouw vragen.
Eén keer in de vijf jaar kennen we de Mans Kapbaargprijs toe aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de Almelose historie.

       Steun ons

Gaat de historie van Almelo en het behoud van ons cultureel erfgoed ook jou ter harte?
Word dan donateur, dat kan al voor € 23 per jaar. Dan kun je gratis de lezingen bijwonen en ontvang je vier keer per jaar het blad Stad&Ambt.

Meld je direct aanMeer informatie

HotSpots van Almelo

Haven op de Markt

In 1855 werd het Overijssels Kanaal vanaf Zwolle doorgetrokken naar Almelo. De stad kreeg toen een haven aan de Markt, en zo werd Almelo als overslaghaven voor heel Twente nog belangrijker dan het al voor 1855 was. In de 20e eeuw werd de haven in westelijke richting met 700 m uitgebreid. De nieuwe haven luidde de gloriejaren in van de textielindustrie in Almelo; Scholten (1859) en Ten Cate (1860) bouwden grote textielfabrieken aan deze haven. De aan- en afvoer van turf en levensmiddelen nam een hoge vlucht. Bijna een eeuw later, in het voorjaar van 1953, werd de havenkom op de Markt gedempt, stapsgewijs werd ook de rest van de haven in de jaren 50 en 60 gedempt tot aan de Brugstraat. In 2019 werd de bestaande haven weer uitgebreid in de richting van het centrum: zo’n 6000 kubieke meter grond werd uitgegraven en er werd een nieuwe brug geplaatst. Met de plaatsing van de ijsvogels van kunstenares Anne Wenzel werd in juni 2020 de nieuwe Haven op de Markt gecompleteerd.

Kaart Almelo
Haven op de Markt

Word donateur