Drone-opnamen van Schuilenburg

Drone-opnamen van Schuilenburg

Tekst: Hans Krol

Schuilenburg, het oudste archeologisch monument van Almelo, ligt ingeklemd tussen de zijtak van het Twentekanaal en de Schuilenburglaan.

Vanaf de Wierdense brug duikt links eerst het landhuis Wendelgoor op, een Rijksmonument, gebouwd in 1931 door Wulfften Palthe. Een eindje verder staat het bekende witte bordje met rode letters: “Schuilenburg”. Parkeer de auto of zet uw e-bike tegen het hek van “Landgoed Huize Almelo” en loop het pad op. U komt dan langs een informatiebord van de “Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek”, het ROB, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst noemt de Schuilenburg ‘Schulenborg’. Met of zonder i : de Schuilenburg is sinds 1971 een beschermd archeologisch monument. “Betreden van het weiland is niet toegestaan”. Dat hoeft ook niet. U volgt een pad aan de rechterkant en na een paar honderd meter heeft u uitzicht op twee heuvels in het landschap. Daar, binnen een brede gracht en palisaden, stonden in de 12de eeuw hoofd- en voorburg gebouwd op een zandrug in een moerassig gebied. De bisschop van Utrecht gaf opdracht tot de bouw en de latere afbraak begin 13de eeuw. Hagens en Verlinde laten zich in een artikel dat in 2004 in Stad en Ambt verscheen, niet uit over het waarom van de bouw. Mogelijk bewaakte de burcht een begaanbaar pad van en naar Deventer. Het blijft speculeren. Uitkijkend over de beide “heuvels” in het landschap is veel fantasie nodig om je een moerassig landschap voor te stellen, waarin een forse beek de gracht van water voorzag.
In de hitte van augustus knisperde het gras onder de voeten. Die ongewone droogte en hitte brachten in juli en augustus in het landschap verborgen contouren aan het licht. Een fundament, lang verborgen, een oude sloot, lieten sporen na op luchtfoto’s. Float 360 heeft daarom voor Stad en Ambt met een drone luchtfoto’s gemaakt van Almelo’s oudste monument. Na toestemming van de familie van Rechteren als eigenaar van de grond werd gevlogen op een vrijdag in augustus tot een maximum van 116 meter hoogte.
Het resultaat ziet u in het oktobernummer vanStad&Ambt, én hier op de website.
Mooi, maar het leverde geen spectaculaire resultaten. Geen spoor van een gedempte Almelose Aa die ooit door de Aalderinkshoek stroomde en mogelijk de gracht van water voorzag. Wel is de ruimte tussen de beide heuvels groener en dus lager. Beide heuvels zijn bruiner en dus hoger dan hun omgeving. De bomen rondom vormen de “gracht”. Wel zijn de bomen aan de noordkant opvallend veel groter dan die aan de zuidzijde.

 

 

Word donateur