Onze agenda
en aktiviteiten

De Historische Kring organiseert in najaar en winter, telkens op woensdag, lezingen over stad en streek of onderwerpen die hiermee een raakvlak bezitten.
Tenzij anders aangegeven vinden de bijeenkomsten plaats in Ontmoetingscentrum De Schouw, Kerkplein 3, Almelo.
Entree: € 3,-  / gratis voor donateurs. In de Schouw gratis een kopje koffie of thee in de pauze.
Aanvang: 20.00 uur
Het parkeerterrein aan het Kolkje is beschikbaar.

Als afsluiting van het seizoen wordt in mei een excursie georganiseerd naar een cultureel waardevol en interessant doel.

 

Lees verder
Stad & Ambt

Steun ons met

Stad & Ambt!

Als de historie van Almelo en het behoud van ons cultureel erfgoed ook jou ter harte gaat, kun je ons steunen door je op te geven als donateur. Je wordt al donateur voor € 23,- per jaar. Je ontvangt dan het kwartaalblad Stad & Ambt en kunt gratis de lezingen bijwonen.

Meld je direct aanMeer informatie

Je kunt ook direct een gift overmaken op rekeningnummer
NL63 RABO 0381 3305 59 ten name van Stg. Hist. Kring Stad – en Ambt Almelo.

Word donateur