Onze agenda
en activiteiten

De Historische Kring Stad en Ambt Almelo organiseert in najaar en winter, telkens op woensdag, lezingen over stad en streek of onderwerpen die hiermee een raakvlak bezitten. Als afsluiting van het seizoen wordt in mei een excursie georganiseerd naar een cultureel waardevol en interessant doel.

Tenzij anders aangegeven vinden de bijeenkomsten plaats in Ontmoetingscentrum De Schouw, Kerkplein 3, Almelo .
Entree: € 3,- / gratis voor donateurs. In de Schouw gratis een kopje koffie of thee in de pauze.
Aanvang: 20.00 uur
Het parkeerterrein aan het Kolkje is beschikbaar.

Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Stad & Ambt

Steun ons

Als de historie van Almelo en het behoud van ons cultureel erfgoed ook jou ter harte gaat, kun je ons steunen door je als donateur aan te melden. Je wordt al voor € 23,- per jaar donateur.
Je ontvangt dan het kwartaalblad Stad & Ambt en kunt gratis de lezingen bijwonen.

Meld je direct aan

Je kunt ook direct een gift overmaken op rekeningnummer
NL63 RABO 0381 3305 59 ten name van Stg. Hist. Kring Stad – en Ambt Almelo.

Word donateur