Notulen bestuursverg. 24 oktober

Notulen bestuursverg. 24 oktober

 • De palmpasencommissie heeft zichzelf opgeheven. Voornaamste reden is dat, ondanks veel inzet, het niet lukt om de teruglopende deelname te stoppen. Het bestuur zal de commissie te bedanken.
 • Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Hans Holtmann. De redactie van ons blad Stad&Ambt gaat kijken wat ze kan doen om er voor te zorgen dat alle informatie van Hans Holtmann goed terechtkomt.
 • De redactie heeft gekeken naar de inhoud van het aprilnummer van Stad&Ambt. Verzoek om een geldelijke bijdrage aan J. Tornij is gedaan om de oplage te kunnen verhogen.
 • De bijeenkomst in de bibliotheek op 9 oktober was erg geslaagd.
 • Op 13 november is de lezing door Ds Otto Mulder; vrije toegang en gratis koffie voor PGA-leden zijn akkoord.
 • Lezing 11 december door J. van Zuidam; bij afwezigheid van Theo zal Harry de inleiding verzorgen.
 • Het programma voor de Kuieravond 2020 wordt besproken
  o Geen Thomasvaer en Pieternel. Wel zorgen voor een afscheid.
  o Geen oude films vermelden (in S&A)
  o Verzoek aan de commissie om met iets geschikts/aardigs te komen
 • De datum voor de excursie in 2020 ligt nog niet vast. De ideeën voor het doel van de excursie worden verder uitgewerkt.
 • Terugblik op de uitreiking Mans Kapbaargprijs. Met wat aandachtspunten voor de volgende keer wordt besloten dat het een geslaagde bijeenkomst was.
 • Herdenking bij de Vriezebrug in april 2020: hier zal samenwerking met de gemeente worden gezocht. Dit vermelden in de bijeenkomst in november.
 • Het HIP neemt deel aan het Open Huis in de bibliotheek in het kader van het 25-jarig bestaan van de bibliotheek.
 • Aandacht voor de waardering van de vrijwilligers in het HIP; voorgesteld wordt om te kijken of we daar jaarlijks iets extra’s voor kunnen doen.
 • Volgende vergadering: 12 december.

Word donateur