Bestuursverg. 5 sept.

Bestuursverg. 5 sept.

  • Met de Redactie van Stad en Ambt zijn details van het PR plan besproken. Er zal worden gefocust op het boeien en behouden van de huidige doelgroep. Gestreefd wordt naar meer afwisseling, betere foto’s.
  • Het gaat goed met het blad Stad en Ambt. Er zijn veel complimenten over de laatste uitgave ontvangen. Ook het komende nummer bevat een mix aan artikelen. Er komt een nummer met artikelen over 600 jaar Almelo.
  • In het oktobernummer komt een interview met Sigrid Ivo (nieuwe directeur Stadsmuseum).
  • Aanloop in het HIP neemt tegen verwachting in toe.
  • Dit jaar heeft het HIP al vier keer een schenking gehad. Alle schenkers hebben een bedankbrief ontvangen.
  • Uit het boekenbudget van het HIP zal het boek 100 Jaar Mariaparochie worden gekocht.
  • Samenwerking met Stadsmuseum gebeurt al. We zullen kijken hoe we deze samenwerking nog kunnen uitbreiden.
  • Uitreiking Mans Kapbaargprijs op 19 september a.s.  Alles is geregeld.
  • Voorbereiding herdenkingsceremonie op 4 april 2020. Besloten is namens onze stichting een krans te leggen op 4 april om 19.30 uur. Nadere details: volgende vergadering.
  • Volgende vergadering: 24 oktober.

Word donateur