Bestuursverg. 24 januari 2019

Bestuursverg. 24 januari 2019

  • Het programma van de Kuieravond was voor sommige aanwezigen wat teleurstellend (kort, geen films) en het verhaal van Wanda Roskam sprak niet iedereen aan;
  • Na discussie wordt besloten om ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding op Bevrijdingsdag een herkenbaar bloemstuk bij de plaquette bij de Vriezebrug te leggen en hier voldoende aandacht aan te besteden;
  • Tijdens de bijeenkomst op 13 februari zal Frits de Mul een korte bijdrage (10 min) leveren over het stadswapen van Almelo. Daarna volgt de lezing van Hans de Gruil;
  • De bijeenkomst (film) in maart is in Hof88;
  • Het concept beleidsplan wordt doorgesproken en goedgekeurd. De Anbi aanvraag kan hiermee doorgezet worden;
  • Mans Kapbaargprijs: uitreiking is op 19 (of 26) september door wethouder Van Rees;
  • Vervolg startbijeenkomst 75 jaar Vrijheid in Overijssel. Wij bekijken wat wij als Historische Kring willen gaan doen;
  • Wim en Hans K. zijn met de excursie bezig. Het voorstel om naar Kleef te gaan zal verder worden uitgewerkt;
  • Volgende vergadering: 7 maart

Word donateur