Bestuursverg. 25-10-2018

Bestuursverg. 25-10-2018

 • Het tijdstip van de vergadering is aangepast zodat iedereen de uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Hans Holtmann kan bijwonen;
 • Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid van wisselexposities met Stadsmuseum. Hiervoor wordt een jaarlijks bedrag vrijgemaakt;
 • De aanvraagprocedure voor een ANBI-status zal in gang worden gezet om donateurs tegemoet te komen;
 • Op infoscherm in de bibliotheek zal ook informatie over het HIP geplaatst worden;
 • Bij de lezing in november zal worden gemeld dat vanaf dan de koffie/thee in de pauze gratis is;
 • Uitnodiging ontvangen van de gemeente voor een bijeenkomst van monumenteigenaren op 15 november. We zullen hier aanwezig zijn met informatie over Stad en Ambt. Besloten wordt hiervoor een banner te laten maken (ook te gebruiken bij lezingen);
 • In het HIP is momenteel een mini-expositie over poesiealbums;
 • Kuieravond is op 9 januari. Het programma wordt in grote lijnen vastgesteld;
 • Het vicevoorzitterschap wordt, op voorstel van Ineke Tierie, overgedragen aan Harry Koop;
 • De Mans Kapbaarg-prijs zal worden uitgereikt in oktober 2019. Hiervoor zal een jury worden benoemd. Het programma wordt in de decembervergadering verder uitgewerkt.
 • Volgende vergadering: 13 december

Word donateur