Bestuursverg. 6-9-2018

Bestuursverg. 6-9-2018

  • Hans Krol opent deze vergadering met de mededeling dat dit de laatste vergadering is die door hem wordt voorgezeten.
  • Het bestuur krijgt een demonstratie van de nieuwe website van Stad & Ambt. Besproken wordt wie wat gaat invullen. Beheer van de site blijft bij Wim Noordik. In de novemberlezing zal waarschijnlijk een moment worden ingelast om de website aan de aanwezigen te laten zien.
  • Mans Kapbaargprijs. Binnenkort moet gestart worden met de organisatie zodat we in oktober volgend jaar deze prijs weer kunnen uitreiken. Besloten wordt de uitreiking naar oktober volgend jaar te schuiven om meer tijd voor de organisatie te hebben.
  • In zijn hoedanigheid van nieuwe voorzitter plant Theo van Rijmenam kennismakingsgesprekken in met o.a. Stadsherstel, Stadsmuseum, Bibliotheek, Gemeente.
  • Op 6 september jl. was een Inspiratieochtend in Nijverdal met ideeën voor activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding in 2020. Wel kijken of de diverse activiteiten gecoördineerd kunnen worden. Wij zouden een presentatieset kunnen maken met (bewegende) beelden over WOII voor onze website en RTVOost.. Eventueel ook kijken of we geld vrij kunnen krijgen om een V1 startbaan vrij te maken met een bord erbij.
  • Besloten wordt opnieuw te kijken of een Anbi-status aanvullende waarde heeft.
  • Het voorzitterschap wordt officieel overgedragen. Hans Krol blikt terug op het moment 7 jaar geleden dat hij als voorzitter begon en de jaren daarna: hij heeft ervan genoten. Hij wenst Theo van Rijmenam heel veel succes. Ineke Tierie dankt Hans namens het bestuur; hij heeft de vergaderingen geweldig geleid, liet nooit verstek gaan. Ze biedt hem namens het bestuur in plaats van bloemen een bierpakket aan met een cadeaubon. Ze haalt vervolgens de geschiedenis van de voorzittershamer aan en overhandigt Hans de voorzittershamer. Hans geeft de hamer vervolgens aan Theo door waarop Theo de vergadering sluit.
  • Volgende vergadering: 25 oktober

Word donateur