Mans Kapbaargprijs voor Coen Cornelissen.

Mans Kapbaargprijs voor Coen Cornelissen.

De Mans Kapbaargprijs 2019 is uitgereikt aan C.B. Cornelissen. Dit gebeurde donderdag 19 september 2019 om 15.30 uur door wethouder van cultuur Jan Martin van Rees in de Ravelzaal van het Theaterhotel Almelo.

Uitreiking Mans Kapbaargprijs aan Coen Cornelissen door wethouder Jan Martin van Rees
FOTO: Robin Hilberink 

Coen Cornelissen (1946) ontvangt de prijs vanwege zijn werk over de Tweede Wereldoorlog in Almelo. Cornelissen heeft diepgaand inzicht gegeven in het leven tijdens de bezetting, het verzet, de in Almelo werkzaam zijnde organisaties van de bezetter en de bevrijding van Almelo in april 1945. Daarmee wordt de dagelijkse betekenis van het ontbreken van vrijheid indringend invoelbaar gemaakt. Het werk van Cornelissen is een waarschuwing in een tijd waarin vrijheden en waarden nog steeds onder druk staan.

Als schrijver en amateurhistoricus heeft Coen Cornelissen uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorlogsgeschiedenis van Almelo en de regio. Cornelissen heeft een omvangrijk foto- en documentatiearchief van de jaren 1939 – 1945 en vlak daarna opgebouwd. Voor zijn onderzoek sprak hij honderden ooggetuigen in binnen- en buitenland en verrichtte hij veel onderzoek in archieven. Coen Cornelissen heeft inmiddels negen boeken op zijn naam staan. Hij concentreert zijn publicaties op WOII in Almelo.

De Mans Kapbaargprijs is ingesteld door de Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuurhistorie van Almelo. Sinds 1969 wordt de prijs elke vijf jaar uitgereikt, laatstelijk in 2014 aan Gerard Kokhuis.
De naam van de Mans Kapbaargprijs is ontleend aan de hoofdpersoon in het boek van de bekende Almelose schrijver Gerard B. Vloedbeld.
De Mans Kapbaarprijs bestaat uit een, door goudsmid Mathieu Bloem, speciaal ontworpen plaquette en een oorkonde.

 

Toespraak van voorzitter Theo van Rijmenam (FOTO: Robin Hilberink)

De feestelijke uitreiking begon met een toespraak door de voorzitter van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo, Theo van Rijmenam. Hierna overhandigde wethouder Jan Martin van Rees de plaquette en oorkonde aan Coen Cornelissen.

Coen Cornelissen spreekt dankwoord (FOTO: Robin Hilberink)

Na een dankwoord van Coen Cornelissen gaf historicus en oud-docent geschiedenis Hans Krol met beeld en geluid een boeiende presentatie over de septemberdagen van 1944: de militaire situatie op 1 september, de bevrijding van Parijs, Brussel, Antwerpen; dolle dinsdag en Almelo; de spoorwegstaking; Market Garden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

AAvisie maakte een reportage van het gebeuren:

Word donateur