Eerste fase Mans Kapbaarg mozaïek klaar

Eerste fase Mans Kapbaarg mozaïek klaar


Door Henk Kooy

Het Mans Kapbaarg Mozaïek op de tunnelwand van de Wierdensestraat is een onmiskenbaar Almelo’s straatbeeld. Helaas zijn veel panelen bij het renoveren van de tunnel in 2018 beschadigd geraakt.

In 2021 is begonnen met het restaureren van de mozaïeken. Onherstelbare platen worden hierbij vervangen door nieuwe mozaïeken. De gehele restauratie vindt plaats in 3 fasen. Fase 1 is inmiddels afgerond. Wethouder Van Saane nodigt daarom iedereen die interesse heeft uit om mee te wandelen langs het mozaïek op zaterdag 14 januari om de voortgang te bekijken.

Geschiedenis
In 1993 is gestart met het ontwerpen van de mozaïeken door de DEVA vakschool onder leiding van Ineke Pezie. Ook Stichting Stadsherstel Almelo was hierbij betrokken. De mozaïeken zijn in 2001 officieel geopend door Herman Finkers. In 2010 vond de eerste restauratie van de mozaïeken plaats. Deze werkzaamheden waren in 2014 gereed.

Beschadiging en restauratie
In 2018 werd de tunnel aan de Wierdensestraat gerenoveerd. Hierbij raakten veel platen (waarvan sommige onherstelbaar) beschadigd. De aanvankelijke restauratie bleek geen succes en de werkzaamheden werden in 2019 stilgelegd. In 2021 heeft de gemeente contact gelegd met de Stichting Herstel Mans Kapbaarg Mozaïek om de mogelijkheden voor verdere restauratie te bespreken. Er werd contact gelegd met Hans Hunter, die bereid was de klus te klaren. Financieel vond er ondersteuning van de gemeente plaats.

Fases van herstel
Inmiddels is fase 1, alle lege plaatsen voorzien van volledig nieuwe mozaïeken, afgerond. Binnenkort wordt gestart met fase 2, de beschadigde panelen één voor één verwijderen, herstellen en terugplaatsen. Fase 3 markeert de afronding van de restauratie met het ter plekke herstellen van de licht beschadigde panelen.

Klik hieronder voor een reportage van Lex Oolbekkink (AAvisie)

 

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur