Lezing door John van Zuidam: ‘Oale Groond’, geschiedenis van het Twentse landschap

Lezing door John van Zuidam: ‘Oale Groond’, geschiedenis van het Twentse landschap

Twente is tegenwoordig bekend vanwege de voormalige textielindustrie, de profclub en om de technische universiteit. Maar ook om het unieke Twentse landschap dat al van oudsher vele toeristen trekt. Het is een gebied met een uitzonderlijke combinatie van glooiende landschappen,
havezaten en landgoederen, fabrieksschoorstenen en boerenerven.
Het Twentse landschap is in de loop van de eeuwen gevormd door natuurlijke processen en menselijke invloeden.Er waren uitgestrekte markengronden, beheerd door collectieven van boeren die gezamenlijk het gebruik van de gemeenschappelijke gronden regelden. De verkaveling en ontginning van deze grond in de negentiende eeuw had grote invloed op de ontwikkeling van het landschap. De oude heidevelden verdwenen en een modern, jong agrarisch landschap ontstond, naast landgoederen van fabrikanten.
Ook de opkomst van de textielindustrie heeft zijn sporen nagelaten. De textielnijverheid groeide in de negentiende en twintigste eeuw uit tot een omvangrijke bedrijfstak met fabrieken in onder meer Almelo, Enschede, Hengelo en Nijverdal. Nog altijd is dit verleden zichtbaar in de stad en op het
land, in de vorm van oude fabrieksgebouwen, arbeiderswijken en de genoemde fabrikantenbuitens.

Sociaal geograaf John van Zuidam ziet het oude Twentse landschap verdwijnen, en schreef hier een boek over, met de titel Oale groond. Hiervoor ontving hij de prestigieuze J.W.Racerprijs. Tijdens de lezing zal hij uitweiden over zijn angst voor de nadelige gevolgen van aanpassingen aan deze Oale groond.

Als afsluiting van de lezing worden door de heer van Zuidam een aantal stellingen geponeerd waarover hij graag met u in gesprek gaat.

DATUM: 11 december
PLAATS: Ontmoetingscentrum De Schouw, Kerkplein, Almelo
TIJD: 20.00 uur

Word donateur