Platform Cultureel Erfgoed Almelo

Platform Cultureel Erfgoed Almelo

Op 26 september is er een bijeenkomst van het Platform Cultureel Erfgoed Almelo. Deze commissie is opgericht op 22 mei j.l. op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de gemeente Almelo, de Stichting Stadsherstel Almelo, de Stichting Hofkeshuis, Het Wevershuisje, Molen De Hoop, de PKN Almelo en de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Namens de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo hebben Theo van Rijmenam en Harry Koop zitting in het Platform.
Het Platform Cultureel Erfgoed Almelo is geen belangenbehartiger, maar gaat adviseren over de uitvoeringsagenda van de erfgoednota; het platform kan initiatieven zo mogelijk prioriteren. Advisering inzake welstand, ruimtelijke ordening e.d. is voorbehouden aan Het Oversticht.
Het Platform wil de samenwerking van erfgoedorganisaties bevorderen.

Programma 26 september
16.30 uur  Inloop
16.45 uur  Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter Hans de Gruil
17.00 uur  Initiatieven om erfgoed zichtbaar te maken in Almelo
17.45 uur  Informeel bijpraten onder het genot van een broodje
18.15 uur  Vorming erfgoedcommissie, communicatie en website
19.00 uur  Slotwoord door wethouder Jan Martin van Rees
19.15 uur  Napraten met een drankje

Word donateur