Hans Holtmann overleden

Hans Holtmann overleden

 

Wij hebben het droevige bericht ontvangen van het onverwachte overlijden van Hans Holtmann.

Jarenlang heeft Hans zich bijzonder ingezet voor de Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Hij is lid van het bestuur geweest en was een van de grondleggers van ons blad Stad&Ambt. Tot op het laatste moment was Hans, als lid van de redactie, hierbij nauw betrokken.
Wij zijn hem dankbaar voor het vele werk en zijn overlijden heeft ons diep geraakt.
Voor zijn verdiensten heeft Hans in 2018 de Almelo Speld mogen ontvangen.

Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur, de redactie en donateurs van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo.

Word donateur