IN DE PERS

ALMELO 15-11-18  De grootscheepse opknapbeurt van het monumentale landhuis Schuilenburg is hervat. De bouwstop, opgelegd door de gemeente, is opgeheven. Als het een beetje meezit, kan eigenaar Peter Haarhuis er voor de zomervakantie met zijn gezin in.

Tekst: Henk Bouwhuis
Foto: Lenneke Lingmont

Vanaf begin juni heeft het werk in de uit 1931 daterende villa aan de Schuilenburglaan 7 stil gelegen. Dat gebeurde nadat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan de bel trok. Voor een aantal werkzaamheden ontbrak namelijk een vergunning. Door een ‘misverstand’, zo verklaarden zowel gemeentebestuur als eigenaar.
Na veelvuldig overleg tussen betrokken partijen is er een nieuwe vergunning aangevraagd voor het opknappen van Schuilenburg. De vergunning ligt ter inzage. Vooruitlopend heeft het gemeentebestuur een gedoogbeschikking afgegeven. Zodat de aannemer weer aan het werk kan op de historische buitenplaats.

Lees het volledige artikel op de website vanTubantia

Word donateur