Jan van Kooij overleden

Jan van Kooij overleden

Op zondag 7 april 2019 is Jan van Kooij overleden. Hij heeft vele jaren als journalist gewerkt en is zeer actief geweest voor onze Historische Kring Stad en Ambt Almelo.
Niet alleen schreef hij mooie artikelen voor ons blad Stad & Ambt, maar hij is ook bijna 10 jaar (periode 2002-2011) voorzitter van onze kring geweest. Hij was een kundige en prettige bestuurder.
Vooral door zijn inzet heeft het documentatiecentrum, nu bekend als het HIP (Historisch Informatie Punt), een vaste en mooie plaats gekregen in de bibliotheek. Jan is, vanwege zijn vele verdiensten voor de kring, ook tot Erelid benoemd: op de foto krijgt hij de bijbehorende oorkonde uitgereikt door Ineke Tierie.
Als bestuur en donateurs zullen wij Jan blijven herinneren. Wij wensen zijn vrouw Mary, zijn beide kinderen Marnix en Arnout, alsmede zijn verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo,
Theo van Rijmenam, voorzitter

Word donateur