Nieuwe HotSpot van Almelo

Nieuwe HotSpot van Almelo

Scroll op de homepage naar beneden.

In 1855 werd het Overijssels Kanaal vanaf Zwolle doorgetrokken naar Almelo. De stad kreeg toen een haven, en zo werd Almelo als overslaghaven voor heel Twente nog belangrijker dan het al voor 1855 was.

In de 20e eeuw werd de haven in westelijke richting met 700 m uitgebreid. De nieuwe haven luidde de gloriejaren in van de textielindustrie in Almelo; Scholten (1859) en Ten Cate (1860) bouwden grote textielfabrieken aan deze haven. De aan- en afvoer van turf en levensmiddelen nam een hoge vlucht.

Bijna een eeuw later, in het voorjaar van 1953, werd de havenkom op de Markt gedempt, stapsgewijs werd ook de rest van de haven in de jaren 50 en 60 gedempt tot aan de Brugstraat.

Het water terug

In 2019 werd de bestaande haven weer uitgebreid in de richting van het centrum: zo’n 6000 kubieke meter grond werd uitgegraven en er werd een nieuwe brug geplaatst.
Met de plaatsing van de ijsvogels van kunstenares Anne Wenzel werd in juni 2020 de nieuwe Haven op de Markt gecompleteerd.

 

 

Word donateur