Almelo moet Almelo blijven

Almelo moet Almelo blijven

Het gaat goed met de stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo: de stichting telt 475 leden en bestaat in 2009 zestig jaar, het tijdschrift Stad en Ambt is haar zestiende jaargang ingegaan en het door de stichting beheerde Historisch Informatiepunt in de Almelose bibliotheek wordt regelmatig bezocht.

Voorzitter en oud-journalist Jan van Kooij (70) houdt zich echter niet alleen bezig met geschiedenis, hij kijkt ook vooruit naar de toekomst. ” Geschiedenis en actualiteit spelen elkaar steeds leuk de bal toe.”

Vorige week vond de eerste bijeenkomst van de Historische Kring in het nieuwe jaar plaats. Van Kooij sprak hier een nieuwjaarsrede uit. In deze toespraak benadrukte hij dat de stichting ‘serieus wordt genomen in en buiten het stadhuis’, maar dat de stichting niet over ‘echte machtsmiddelen’ beschikt als het gaat om het behartigen van cultuurhistorische belangen in Almelo.

“Dit lijkt op een tegenspraak, maar we merken dat onze huidige aanpak werkt. Zo nu en dan doen mensen een beroep op onze stichting, zoals nu bijvoorbeeld met het Wevershuisje en de molen De Hoop. Het bestuur beraadt zich regelmatig over deze vragen en heeft veel informele contacten met bestuurders en ambtenaren. Tijdens deze contacten hebben we genoeg mogelijkheden om onze zorgen te uiten, waarna vaak blijkt dat onze gesprekken ook resultaat hebben.”

De voorzitter geeft aan dat Stad en Ambt geen andere wegen gaat bewandelen om het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo te beschermen.

“We zien weinig in protestdemonstraties of ingezonden brieven in de krant. Niemand van ons bestuur is van plan om met een spandoek op de markt te gaan staan.” Is de stichting soms bang dat ze minder serieus wordt genomen als ze tot dergelijke acties overgaat? “Goede vraag. Ik denk vooral dat iedereen tevreden is over de manier waarop we nu aandacht vragen. Dit geldt zowel voor ons als bestuur als voor de betrokkenen.”

De voorzitter benadrukt het belang om cultuurhistorisch erfgoed goed in de gaten te houden. “Er mogen dan veertig jaar geleden gebouwen zijn geplaatst die nu alweer weg zijn, maar er zijn ook enkele bouwwerken die grote monumentale waarde hebben. Denk aan Huize Almelo en de Bellinkhof: karakteristieke huizen waar iedereen trots op is en waar we over moeten waken. Almelo moet Almelo blijven: een stad met oude straatjes en veel water. Dàt moeten we koesteren en dáár moeten we zuinig op zijn.”

Van Kooij is veertig jaar journalist geweest; 23 jaar was hij chef op de Almelose stadsredactie van het toenmalige Dagblad Tubantia. ” Geschiedenis is belangrijk, met name voor een journalist. Het is bagage die helpt bij het voorbereiden en die bijdraagt aan je algemene kennis. Ik heb geschiedenis altijd al gewaardeerd. Tijdens mijn werk diende het als stevige basis als ik me ergens in ging verdiepen. Een goed verhaal krijgt pas body als er historie is geraadpleegd.”

Van Kooij is niet van mening dat journalisten tegenwoordig minder aandacht aan geschiedenis besteden bij het voorbereiden en schrijven van artikelen. “Nu niet minder dan vroeger in ieder geval. Ik lees nog steeds verhalen van collega’s die zich goed voorbereid ergens in hebben gestort. Dat is prima, je moet als verslaggever voorkennis hebben en goed bijhouden wat er in de streek gebeurt. ”

Kan een historicus ook iets leren van een journalist? ” Ja, de zeer brede belangstelling. Als journalist moet je overal iets van weten en over alles kunnen schrijven. Historici beperken zich vaak en richten zich bijvoorbeeld alleen op bedrijfs- of landbouwgeschiedenis. Een ruimere belangstelling kan je dan helpen om zaken in een breder perspectief plaatsen.”

Van Kooij houdt van geschiedenis, maar hij heeft zeker geen spijt dat hij het journalistieke pad heeft bewandeld. “Na een aantal gesprekken met geschiedkundigen denk ik achteraf alleen dat ik een paar jaar geschiedenis had moeten studeren, met name moderne geschiedenis. Je denkt bijvoorbeeld heel veel te weten over de Tweede Wereldoorlog, maar als je over aspecten van de oorlog moet schrijven dan kom je erachter dat je helemaal niet zoveel weet.”

Van Kooij geeft aan het niet jammer te vinden dat er nu gebouwen tegen de vlakte gaan die tijdens zijn journalistieke periode in Almelo zijn neergezet. “Steen is maar steen. De stad is altijd in beweging. Je moet sommige ontwikkelingen niet tegen willen houden.”

 

Bron: Tubantia 03-07-2007

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur