Notulen best.verg. 10 maart

Notulen best.verg. 10 maart

 • De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaaroverzicht 2021.
  Zoals het er naar uitziet, verdwijnen de acceptgiro’s in juni volgend jaar. We kunnen deze volgend jaar dus nog versturen.
  De kascommissie had geen op- of aanmerkingen. Met complimenten aan de penningmeester wordt hem decharge verleend.
 • De bibliotheek en het HIP zijn weer normaal toegankelijk. Er komen nog steeds redelijk veel aanvragen per mail binnen.
 • De lezing van 9 februari van Henk Morsink over het Koninklijk Huis en Ridderordes was goed en informatief.
 • Lezingen
  23/3 – Martijn Heuvelmans, Waterschap
  April met de bibliotheek – 77 jaar bevrijding
  Mei – Excursie
  September – Open Monumentendag
  Oktober – Maand van de geschiedenis samen met de bibliotheek
  November – Koets’n Keerls, Erik Eshuis
  December – burgemeester
  Besloten wordt de donateurs elke keer per mail over een komende lezing te informeren.
 • De herdenking bij de Vriezebrug op 4 april wordt doorgeschoven naar 2025 (80 jaar bevrijding).
 • De cursus Oud-Almelo gaat voorlopig in de ijskast. Het draaiboek ligt klaar.
 • Rabo clubactie. Als opties voor projecten worden genoemd; bijdrage openingsactiviteiten project Stadspoorten, educatief/ontwikkelen lesbrief rond Stadspoorten, de gemetselde duiker Schulenborg.
 • Open Monumentendag september.
  Thema dit jaar is Religie en Water.
  De kerken zal worden gevraagd om mee te doen, misschien is de nieuwe moskee dan zover klaar.
  Voor water het Waterschap, Banisgemaal, Linker Bruggetje en evt. de watertoren.
  Verder de smidse van Piet Vogelzang en Smederij Tijhuis aan de Boddenstraat/ Beatrixstraat.
 • Aan de facebookpagina wordt nog gewerkt. Op de eigen website zou dan een permanente link naar deze facebookpagina moeten komen.
 • Volgende vergadering: 14 april

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur