Notulen best.verg. 21 januari

Notulen best.verg. 21 januari

Waarover vergaderde het bestuur van Stad & Ambt?

Vergadering 21 januari 2021

 • Theo opent de vergadering: onze tweede online vergadering.
 • Het Prins Bernhard cultuurfonds en het Rabofonds hebben subsidie toegezegd voor het project Stadspoorten. Er zijn meer aanvragen in behandeling, maar alles bij elkaar opgeteld laat zien dat er toch geld tekort zal zijn. T.z.t. bekijken of onze stichting een bijdrage kan leveren.
 • Totale opbrengst van de donateurenbijdrage 2020 is boven verwachting (iets meer dan in 2019).
 • Besloten wordt de herdenking Vriezebrug door te schuiven naar 4/5 april 2022. Het organiseren van deze bijeenkomst dit jaar is door alle maatregelen niet mogelijk.
 • Het HIP verwacht dat de bibliotheek pas eind maart weer open is. De vrijwilligers van het HIP beperken zich tot het beantwoorden van vragen. In de eerste weken van januari zijn al 7-8 vragen ontvangen.
 • De lezingen van oktober en december zijn wel doorgegaan, die van november niet. De Kuieravond is digitaal gegaan. Het online gaan bij AAvisie is vanwege technische problemen daar niet op de geplande tijd gelukt. Via onze website was dit vanaf 20.00 uur gelukkig wel beschikbaar.
 • Alle coronamaatregelen beperken de mogelijkheden om lezingen te organiseren. Vraag aan Wim om op de website een verzoek te doen aan onze donateurs om ons e-mailadressen te sturen (bij het versturen van de link naar de Kuieravond bleek een groot aantal adressen niet meer te bestaan, en als we willen uitnodigen voor een digitale lezing, hebben we ze echt nodig).
 • We gaan kijken of we in maart/april een life lezing kunnen doen, anders gaan we proberen een online lezing te houden. En in de tweede helft van mei nog een keer.
 • Complimenten aan Loes en de werkgroep ‘lezingen’: het is niet makkelijk geweest de afgelopen tijd.
 • Er is een verzoek binnengekomen om mee te werken aan een boekje met plakpaatjes over oud-Almelo. Hierover is uitgebreid gediscussieerd.
 • Gesproken over een door de stichting te organiseren Leergang introductie historie Almelo. We gaan kijken of we dit kunnen opzetten. Zo ja, dan kijken we of er animo is. Doel is starten in voorjaar 2022.
 • Besloten wordt een gesprek aan te gaan met AAvisie om te praten over samenwerking.
 • Volgende vergadering: 4 maart 2021.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur