Notulen bestuursverg. 22 okt.

Notulen bestuursverg. 22 okt.

 • De aanwezige bestuursleden staan kort stil bij het overlijden van Ineke Tierie.
 • De bezuinigingen door de gemeente gaan gewoon door. Het lopende project met het Stadsmuseum wordt besproken.
 • Het filmpje “Mijn Schooltijd” in het kader van de kinderboekenweek  waar Harry aan zou meewerken is i.v.m. corona afgelast.
 • Op het verzoek van Bert Nijkamp om een bijdrage van € 150-200 voor de herplaatsing van een grenssteen wordt positief besloten.
 • Vermiste kunstwerken.
  Het blijkt dat de gemeente (nog) geen beleid hieromtrent heeft. We hebben wel een lijst ontvangen met wat er wél is. Harry zal samen met Ellen Lamberts (namens Stadsherstel) een lijst gaan opstellen en deze communiceren met de gemeente. Ook ErfgoedAlmelo zal hierbij betrokken worden en er zal in Stad&Ambt aandacht aan worden besteed.
 • De bijeenkomst met 30 personen op 7 oktober (lezing door Martin Mulder over Herwaardering van ons groene erfgoed) is gelukt, het was een goede bijeenkomst.
 • De bijeenkomst op 11 november kan niet in De Schouw omdat deze om 20.00 uur dicht moet. We zoeken naar een andere locatie.
  (OPM: deze bijeenkomst is inmiddels i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen afgelast).
 • Besloten wordt het Paashaaskostuum aan te bieden aan Servus.
 • In 2024 bestaat de stichting 25 jaar. In dat jaar wordt ook weer de Mans Kapbaargprijs uitgereikt. Advies is om nu alvast te gaan reserveren. Besloten wordt inderdaad vanaf nu te gaan reserveren. In 2023 zal een commissie worden gevormd om de activiteiten te coördineren.
 • Bert Nijkamp heeft een voorstel gedaan omtrent toegang tot de schuilkelders in Almelo. Een bezichtiging van de schuilkelder onder het station is in november gepland. In dit kader is het misschien een idee om een tentoonstelling te organiseren met burgerbeschermingsmateriaal.
 • Randy van Lingen heeft 8 historische gebouwen opgenomen. Kunnen we hier iets mee, bijv. ondersteunen?
 • Volgende vergadering: 3 december.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur