Notulen bestuursvergadering

Notulen bestuursvergadering

 

 • Jaarlijks gesprek met redactie S&A

– journalistieke stijl en vormgeving zijn verbeterd;
– verpersoonlijking van de verhalen (persoon achter de verhalen is meer tot uiting gebracht);
– organisatiestructuur van de redactie is verbeterd;
– mogelijkheid tot samenwerking met redacties van verenigingsbladen uit de regio.

 • Werkgroep lezingen en excursies

– de multimedia voorstelling ”77 jaar bevrijding Almelo” van 13 april jl. was zeer succesvol en druk bezocht (120 bezoekers);

– excursie 19 mei a.s. Museum Airborne Oosterbeek & Heveadorp: inmiddels zijn er al 30 aanmeldingen voor deelname;

– programma Lezingen & activiteiten 2e helft 2022

 1. September – Open Monumentendag: Waterschaphuis neemt niet deel; inmiddels hebben zich al 3 vrijwilligers aangemeld om te
  helpen;
 2. Oktober – Thema Maand van de geschiedenis, samen met de bibliotheek;
 3. November – Koets’n Keerls, Erik Eshuis;
 4. December – Burgemeester Almelo, Arjan Gerritsen
 •  Wat verder ter tafel komt

– Project stadspoorten:

 1. – 17/18 mei a.s. houdt Loes een presentatie op basisschool De Zegge in samenwerking met het Stedelijk Museum Almelo;
 2. – op 17 mei a.s. wordt zegel zuidpoort aangebracht;
 3. – onthulling zuidpoort op 9 juni 22:00 uur.

– Beleid m.b.t. dekking van de verhoging van de drukkosten S&A: niet doorberekenen in donatiebijdrage of advertentiekosten;

– Afsluiting Touchscreen-project (Almelo.erfgoedopdekaart.nl) op 17 juni a.s. in het Stedelijk Museum Almelo;

– besloten wordt om € 250 bij te dragen aan renovatie bevrijdingsmonument Aadorp, onder voorwaarde van naamsvermelding en verzoek om (in overleg met de redactie ) hierover een artikel in S&A te schrijven;

– Rabo clubactie: projectvoorstel “renovatie duiker Schulenburg” (in samenwerking met Stadsherstel)

– Hoe communiceren wij naar en met de buitenwacht? Hoe worden wij meer zichtbaar voor nieuwe doelgroepen anders dan de al bekende? Deze vragen moeten worden beantwoord in ons media- en donateursbeleid: op de actielijst voorjaar 2023

 • Volgende vergadering: 2 juni

 

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur