Notulen bestuursverg. 2 maart 2023

Notulen bestuursverg. 2 maart 2023

 • Het Beleidsplan 2023-2036 is aangepast. Het document wordt goedgekeurd en zal op de website worden geplaats.
 • Het aantal e-mailadressen staat inmiddels op 204. Vraag is hoe we de overige adressen binnenkrijgen.
 • Naar aanleiding van het verslag van de jaarlijkse evaluatie met de bibliotheek: de bibliotheek wil samenwerking voor de oktober bijeenkomst (maand van de geschiedenis, onderwerp 2023 ‘Eureka’) graag voortzetten.
 • Afhandeling schenking Fam. Olthof. De site van de heer Olthof (mijn-almelo.nl) zal t.z.t (de site is tot in 2024 betaald) overgenomen worden.
 • De lezing door Cees Hoogendijk over ‘De IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog’ op 8 februari was een succes, de opkomst was geweldig (ruim 60 personen, 9 gasten).
 • Op 11 mei is de excursie naar Veenhuizen. Alles is geregeld. Alle informatie komt in Stad & Ambt en op de website.
 • De opening van de Noordelijke Poort is afhankelijk van het oplossen van wat technische problemen (planning: 20 april)
 • Discussie over media- en donateursbeleid. Hoe vergroot je de betrokkenheid van de donateurs. Evt. een informele avond organiseren waar de stichting zich presenteert en de aanwezigen vraagt naar hun wensen. Bijvoorbeeld in april volgend jaar.
  Een andere optie is zelf de donateurs te benaderen voor projecten. Je moet wel iets te bieden hebben. Het donateurschap geldt voor donateur + 1 partner/introducee. Elders bereiken historische verenigingen de jeugd via TikTok filmpjes (Hist. Ver. Alkmaar). Kijken of we Stad & Ambt bij huisartsen, tandartsen en fysio in de wachtkamer kunnen leggen.
 • (Verdwenen) Kunstwerken. De gedenknaald Bendien wordt verplaatst naar het grasperk aan de Holtjesstraat tegenover het voormalig woonhuis/kantoor van de familie Bendien.
  Kunstwerk Prometheus van de brandweerkazerne wordt nu op de slangentoren bij de brandweerkazerne geplaatst.
  Kunstwerk Handen aan de Haven NZ moet worden verplaatst omdat daar nieuwbouw komt. Voorstel is bij de Klokkenbelt of het ziekenhuis (het kunstwerk heeft met zorg te maken) of in het bloemperk in het Hagenpark.
  Al met al is er een uitstekende samenwerking met de gemeente/Peter van Heteren.
 • Concept gebruikersovereenkomst schuilkelder met de NS. De NS is akkoord. De schuilkelder mag 5x per jaar worden opengesteld (inclusief de openstelling op Open Monumentendag).
 • Het informatiebordje bij de Vettesteen is kapotgetrapt. De gemeente zal het nieuwe bordje betalen.
 • Voilgende vergadering: 4 mei

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur