Notulen bestuursverg. 24 november

Notulen bestuursverg. 24 november

 • Project “Twenteweg”
  – gestart onder de regie van de Historische Kring Wierden
  – uitgave van boek plus fietsrouteboekje
  – verplichte eigen financiële bijdrage voor de subsidie aanvraag bij de provincie Overijssel, € 750 per deelnemende historische kring;
  – er wordt besloten om éénmalig maximaal € 750 bij te dragen (doorslaggevend hierbij was mede de publiciteitswaarde van het fietsrouteboekje en het tonen van bereidheid tot regionale samenwerking)
 • De HKA-roll-up-banner kan niet gerepareerd worden
  – Wim Noordik regelt de aanschaf van een nieuwe
 • In totaal hebben 12 donateurs de donatie voor 2022 nog niet voldaan
  – Ton Meenhuis stuurt ze een tweede aanmaning.
 • Het aantal advertenties in S&A zou uitgebreid kunnen worden, tevens kunnen de prijzen van de advertenties worden verhoogd
  – ¼ pagina + € 15 en ½ pagina + € 20.
 • Verslaggeving ANBI bestemd voor publicatie op website moet worden aangepast aan nieuwe wetgeving
 • Beleidsplan HKA 2023 – 2026
  – nog nieuw te schrijven door voorzitter Theo v. Rijmenam; voor publicatie op website.
 • Samenstelling kascommissie in 2023
  – Marnix Kooy (2023-2027) en Paul ter Riele (treedt af in 2023), Gerrit Jan van Woudenbergh (2024- 2028) wordt zijn vervanger
 • De vergadering gaat akkoord met voor vijf Stolpersteine à € 132 te doneren. één voor elke van de 5 doelgroepen 
 • Lezingen
  – 14 December – burgemeester Arjen Gerritsen
  – 11 Januari – Kuieravond in De Schouw:  ‘Wim van den Elst zorgt weer voor de tekst, Xandrine van Woudenbergh en Marnix Kooy gaan akkoord met deelname, de sluiting van de avond wordt om uiterlijk 22:00 uur verwacht
  – 8 februari – Peter vd Molen (Verdwenen molentypes)
  – 15 maart – Nico Spit (Oude Twentse wegen)
  – 19 april – Film in Hof88 van Jan vd Geest (Kanaal Almelo Nordhorn)
 • Erfgoedcommissie / PCHE Almelo
  presentatie cultuurmakelaar: betrekken van jeugd bij cultuur invoeren;
  – introductie Inge ter Horst als nieuwe cultuurmedewerker bij de gemeente (aanstelling voor 2  jaren);
  – lijst van beschermde objecten, opgeteld door Stadsherstel (Tjebbe van Drooge en Miel  Westenberg) verstrekt aan het Oversticht;
  – overleg met Cogas gevoerd i.v.m. kleur geven aan verdeelkasten in de publieke ruimte;
  – bijdrage van € 6000 aan St. Joods kerkhof gedaan ten behoeve van herstel stormschade aan de  muuromheining.
 • Project Stadspoorten
  – ophangen lamp Zuiderpoort op 29 nov. a.s.
  – zegel wordt op 5/6 dec aangebracht in het straatoppervlak bij kruising Schuttenstraat/Grotestraat Zuid;
  – op 22 dec. a.s. opening Zuiderpoort;
  – fotopuzzeltocht wordt binnenkort geactiveerd;
  – opening Noorderpoort wordt verwacht in 1e kwartaal 2023.
 • Schuilkelder NS station
  toestemming NS voor toegang (incl. sleutel van toegangsdeur naar rijwielstalling);
  – plan van aanpak Organisatie openstelling (o.a. benodigde middelen – personen/financiën) wordt nog opgesteld;
  hierover t.z.t. publicatie in S&A
 • Samenwerking TCV
  Theo v. Rijmenam en Loes Heij gaan binnenkort een gesprek aan namens bestuur HKA
 • Maatschappelijke Stagemarkt Erasmus
  van vrijwilligersaanbod wordt dit keer afgezien.
 • Volgende vergadering: 19 januari 2023

 

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur