Notulen bestuursverg. 3 juni

Notulen bestuursverg. 3 juni

Waarover vergadert het bestuur van Stad & Ambt?

Vergadering 3 juni 2021

 • Theo opent deze vergadering, voor het eerst weer fysiek mogelijk in de bibliotheek.
 • Met Jan-Willem Kobes van AAvisie wordt gesproken over de samenwerking tussen AAvisie en Stad en Ambt. We gaan kijken wat samen kan met S&A, wat met het platform Erfgoed.
 • De kascommissie is bij elkaar geweest: ze zijn tevreden. Besloten wordt, n.a.v. een opmerking van een van de leden van de kascommissie, dat de leden van de kascommissie vier jaar in de kascommissie mogen blijven zitten
 • De UBO- (Ultimate Beneficial Owner)registratie zal voor de stichting worden geregeld.
 • Het project Stadspoorten loopt goed. Het project wordt na voltooiing overgedragen aan gemeente, die vanaf dat moment aansprakelijk is. Tot die tijd ligt de aansprakelijkheid bij de aannemer.
 • Het coronaprotocol van de bibliotheek is weer gewijzigd. Er mag nu één vrijwilliger in het HIP aanwezig zijn. Waarschijnlijk worden er dat de komende maand weer vier.
 • Het ICT werkstation in het HIP is vernieuwd. Er is nu meer digitale opslagruimte (in de cloud). Er wordt wel voor een 14-daagse back-up gezorgd.
 • Update lezingen en excursie. Het programma wordt doorgenomen. De update verschijnt op de website.
 • Digitalisering van het blad Stad en Ambt. Inmiddels is t/m 2017 gerealiseerd. Besloten wordt 2018 toe te voegen en daarna elk jaar een volgend jaar.
  Veel dank aan Herman Reckman die e.e.a. gedigitaliseerd heeft.
 • Open Monumentendag. De voorbereiding loopt. De wethouder wil wel openen en de raad wil daar de stadswandeling beginnen. Het gemeentehuis wil niet meedoen (gevraagd is de hal beneden en de raadszaal op die zaterdag open te stellen). Hetzelfde geldt voor de rechtbank (die zijn dit jaar in Zwolle open)
 • We gaan naar de Cultuurvisie Almelo kijken. Door de gemeente is gevraagd voor 12 juni te reageren.
 • Op 17/6 om 14.30 wordt de grenssteen aan de Huttenweg officieel onthuld. Harry is uitgenodigd door Bert Nijkamp.
 • Ook op 17/6 verzorgt Harry om 10.30 uur een rondleiding in het kader van Almelo Waterstad.
 • De volgende vergadering is op 9 september.

Word donateur