Notulen bestuursverg. 8 sept.

Notulen bestuursverg. 8 sept.

 Waarover vergaderde het bestuur van Stad en Ambt?

 • Het bestuur heet Ton Meenhuis welkom. Hij zal per 1 oktober a.s. het penningmeesterschap overnemen.
 • Bijdrage donateurs. De banken stoppen met acceptgiro’s. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de betaling voor donateurs zo simpel mogelijk te maken.
 • Het is mogelijk dat de bruikleen van de maquette, die in het HIP staat, stopt. Bij de verhuizing van het museum zouden ze die kunnen terugvragen omdat er in het nieuwe onderkomen ruimte voor is..
 • Lezingen
  • 12 Oktober –Bibliotheek. Het thema is ‘Rampen’. Hans Krol bereidt, met Willem van Doren een lezing over Bommen Berend voor.
  • 9 November – Koets’n Keerls, Erik Eshuis
  • 14 December – burgemeester
  • 11 Januari – Kuieravond in De Schouw. Programma: Toespraak voorzitter, korte film, Thomasvaer en Pieternel, borrel.
  • 8 Februari – Peter van der Molen; hij is bezig met een onderzoek naar verdwenen Molentypes. (het bestuur vindt de lezing van Frank Krake over het boek ‘De grootste bankoverval aller tijden’ veel te duur).
  • 15 maart – Nico Smit, Oude Twentse wegen in Oost Nederland.
  • De film van Jan v.d. Geest is af; hij wil deze film graag laten zien. Dit hebben we vorige keer in Hof88 gedaan en de opbrengst/kosten gedeeld. Loes gaat overleggen met het Filmhuis voor vertoning in april.
 • Project Stadspoorten. Alles lijkt goed te gaan komen. De opening vindt half november/half december plaats. Gemikt wordt op de eerste twee weken van december. Er is een ondersteunende actie van de detailhandel door het plaatsen van foto’s in de etalages met daaraan verbonden een puzzeltocht.
 • Het vicevoorzitterschap komt per 2023/2024 vacant. Harry blijft wel bestuurslid en het HIP coördineren.
 • Verdwenen cultuur. Prometheus komt terug op de nieuwe brandweerkazerne. Tevens komen ook ‘Over de ruggen van 4 generaties’ en de ‘Klaproos’ terug in het stadsbeeld.
 • Er is een voorstel gedaan aan de Archeologische Werkgroep Nederland inzake de opgraving aan de Oude Wierdenseweg. Dit voorstel is aangenomen. Nadere informatie volgt t.z.t. op de website.
 • Er is bij boerderijen onderzoek gedaan naar waterputten. Met als gevolg dat enkele putten weer in functie worden hersteld. Het bestuur gaat kijken hoe met dit soort projecten meegewerkt kan worden.
 • Volgende vergadering: 12 oktober.

 

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur