Notulen bestuursvergadering 20-1-2022

Notulen bestuursvergadering 20-1-2022

 • De overeenkomst met de bibliotheek is op 23/12 ondertekend. Het origineel zit in het archief HKA in het HIP. Er zal elk jaar een evaluatiemoment worden gepland tussen bibliotheek en het HIP.
 • De tijdelijke sluiting van het HIP is in zoverre opgeheven dat de vrijwilligers wel aanwezig zijn, maar dat verder nog niemand welkom is.
 • De afsluiting van het touchscreen project wordt binnen het bestuur gevierd. We komen hier op een later tijdstip op terug. Dan volgt ook het bericht naar de pers.
 • We hebben een hulpvraag ontvangen van Rijkswaterstaat naar de status van de Wierdensebrug. Er is overlegd met Stadsherstel en er is een gezamenlijk antwoord naar Rijkswaterstaat gegaan. De brug heeft geen status, maar wordt wel gezien als beschermd stadsgezicht.
 • De plaatsing van het kunstwerk ‘Over de ruggen van vier generaties’ zou in januari plaatsvinden. Hierover is nog geen bericht ontvangen.
 • De gedenknaald Bendien die nu achter het gymlokaal van de Kolkschool staat, wordt verplaatst naar de Holtjesstraat. Stadsherstel zal dit bewerkstelligen.
 • Er wordt teruggekeken op de Kuieravond. De ‘green wall’ zorgde voor meer ‘leven’ dan vorig jaar. Mochten we volgend jaar weer in de Schouw bijeenkomen, kunnen we dan misschien de beelden combineren. Het filmpje op Aavisie is al 400 keer bekeken.
 • Het jaarlijkse overleg met de redactie van Stad&Ambt zal worden ingepland. Hiervoor zal een agenda gemaakt worden.
 • Project Stadspoorten. De technische problemen zijn opgelost.
 • Onderzoek Facebookpagina voor Stad En Ambt. Er is onderzoek gedaan onder collega-verenigingen. Er was een goede respons. Iedereen is positief over het gebruik van Facebook. Er is verschil in gebruik (meer of minder). In Almelo zijn er meerdere Facebookpagina’s die zich met de stad bezighouden. De inhoud van de pagina moet gelijk opgaan met de informatie die we via S&A en de website presenteren.
  Unaniem wordt besloten het 1 jaar te proberen.
 • Westelijke groene long. Men wil een infopaneel plaatsen over de nadagen van WO2. We zullen een concreet voorstel afwachten.
 • De herdenking Vriezebrug is op maandag 4 april. Het evenement moet 10 weken van tevoren worden aangemeld.
 • Volgende vergadering: 3 maart a.s.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur