Notulen bestuursvergadering 23 jan. 2020

Notulen bestuursvergadering 23 jan. 2020

 • 2020 Belooft een boeiend jaar te worden met alle activiteiten rond 75 jaar bevrijding.
 • Herdenking Vriezebrug op 4 april
  • Er is inmiddels een plan van aanpak gemaakt, de burgemeester houdt een toespraak en zal ook een krans leggen. Dingen als bijv. de wegafzetting moeten nog geregeld worden.
  • Ook in Stad en Ambt zal aandacht worden besteed aan de Vriezebrug.
 • Op 21 maart is de opening van de tentoonstelling in het Stadsmuseum. Er is door ons filmmateriaal aangeleverd. Dit wordt meegenomen in de tentoonstelling.
 • HIP
  • In het HIP is wordt gewerkt aan het project ‘wijken wegwijzer’ (vroegere indeling van Almelo in wijken met letters).
  • Het project inventarisatie van het archief zal nog zo’n 5 jaar gaan duren.
  • Voorgesteld wordt om in het kader van de bevrijding een soort open middag in het HIP te organiseren in samenwerking met de bibliotheek.
 • Terugblik op de Kuieravond op 8 januari. Deze was heel geslaagd. Er waren ca. 70 bezoekers. Ook het onderdeel ‘de zonen van Thomasvaer en Pieternel’ was erg leuk. De films deden het ook erg goed.
 • Programma filmavond 26/2 wordt doorgesproken.
 • De voorbereiding van de excursie loopt. De datum zou 14 mei kunnen zijn.
 • De opzet van het programma voor het volgende seizoen is besproken.
 • Voortgang Platform Cultureel Erfgoed is besproken. Er wordt in dit kader gewerkt aan een project ‘visualiseren stadspoorten’.
 • Organisatie Almelo Kwis – naar zomer 2020.
 • Volgende vergadering: 5 maart

Word donateur