Notulen bestuursvergadering 3 september

Notulen bestuursvergadering 3 september

 • Inmiddels zijn alle bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Bezuiniging van de gemeente op cultuur betreft totaal bedrag van € 1.7 mln, waarvan 50.000 voor het Stadsmuseum.
 • We zullen de gemeente vragen te inventariseren wat zij aan opgeslagen kunst hebben.
 • Theo van Rijmenam en Harry Koop zijn toegetreden tot het ondersteunend team van het Stadsmuseum.
 • In het kader van de Kinderboekenweek heeft Harry Koop meegewerkt aan het maken van een filmpje over “Mijn Schooltijd”.
 • Het aantal hulpvragen en verzoeken om informatie aan het HIP is toegenomen, er is zelfs een verzoek uit Canada ontvangen.
 • Voor de lezing van 7 oktober zijn aanpassingen nodig. In de Schouw kunnen 30 mensen (incl. spreker en bestuur!). Dit betekent dat mensen zich zullen moeten aanmelden. Loes legt de regels uit, koffie en thee zijn de hele avond gratis.
 • Kuieravond op 13 januari. Eventueel kijken naar een andere locatie, waar meer mensen aanwezig kunnen zijn.
 • Lezing februari door Miel Westenberg en zijn dochter Noortje over Jugendstil
 • Lezing maart door Sigrid Ivo over textiel, de tentoonstelling en zichzelf/haar visie.
 • Almelo Geschiedenis Quiz op 24 oktober in het Stadslab, 15.30-18.30 uur. Loes, Theo en Hans zijn aanwezig, 8 teams zijn gevormd. Er worden drie rondes gespeeld: 2x halve finale en een finale.
 • Ook het Stadsmuseum heeft last van een dalend aantal donateurs. Een algemene oproep leidt zelden tot aanmeldingen van donateurs, er moet gericht benaderd worden. Kunnen we donateurs bijv. een bezoek bieden aan dingen in Almelo zelf? Is het vormen van een werkgroep donateursactiviteiten/donateurschap een optie?
 • Volgende vergadering: 22 oktober

Word donateur