Notulen bestuursvergadering 5 maart 2020

Notulen bestuursvergadering 5 maart 2020

 • Het archief van de Palmpasencommissie is naar het HIP overgebracht;
 • De Historische Kring heeft een financiële bijdrage geleverd aan de expositie 75 jaar Almelo vrij in het Stadsmuseum;
 • In het kader van 75 jaar Almelo vrij worden veel activiteiten ondernomen en/of ondersteund. Een belangrijk onderdeel is de kranslegging bij de Vriezebrug op 4 april a.s.;
 • Het overleg met het Stadsmuseum op 12/12 jl. heeft geleid tot een overleg over het archief van het Stadsmuseum. Het Stadsmuseum bewaart hoofdzakelijk voorwerpen en de daarmee samenhangende documentatie. Alle andere documentatie gaat naar het HIP;
 • De bibliotheek zal de informatie over de volgende mini-expositie op de vierde etage meenemen in haar documentatie/ flyers. Deze informatie zal ook op onze website te vinden zijn;
 • Er wordt gewerkt aan een herziene overeenkomst inzake de samenwerking met de bibliotheek. O.a. met een toevoeging over het gebruik van de digitale ruimte;
 • De filmavond op 26 februari jl. was in zijn geheel geslaagd;
 • Bijeenkomst 8/4 in het kader van 75 jaar Almelo vrij belooft een prachtige avond te worden;
 • De excursie op 14/5 is geregeld (busmaatschappij, ruimte, lezing);
 • Uit het overzicht van het aantal bezoekers aan de website blijkt dat de website goed bezocht wordt. We moeten er wel voor zorgen dat de website regelmatig nieuwe informatie laat zien;
 • De Historische Kring zal een digitaal fotoarchief moeten gaan bijhouden omdat het aanbod van foto’s en films stijgt;
 • Volgende vergadering: 16 april

Word donateur