Notulen bestuursvergadering 4 juni

Notulen bestuursvergadering 4 juni

 • Theo opent de vergadering. Dank aan het Stadslab dat de ruimte ter beschikking stelt.
  Na een rondje update van iedereen, meldt Theo een enorme bezuiniging van de gemeente op subsidies, na dit jaar 0,5 miljoen het komend jaar nog eens 1,2 miljoen, waarvan bibliotheek: € 200.000 en stadsmuseum € 50.000.
 • Er is een comité Open Monumentendag 12/13 september opgericht. Leden zijn Jeroen Ongering, Jeanette van Ditshuizen en Loes Heij. Thema voor dit jaar is ‘leermonument’.
 • Als de constructie van de parkeergarage bij het station het dragen kan, wordt de klaproos inderdaad daar geplaatst.
 • De bibliotheek heeft een protocol inz. corona van de bibliotheek opgesteld. Het HIP is gesloten, de vrijwilligers handelen hulpvragen via de mail en telefoon af.
 • Update excursie 2020.
  In eerste instantie was de excursie verschoven naar 10 september. Besloten wordt de excursie definitief te verschuiven naar donderdag 20 mei 2021.
 • Lezingen najaar (alles onder corona-voorbehoud):
  o   7 oktober lezing door Martin Mulder
  o   11 november 75 jaar bevrijding in de bibliotheek (start 19.30 uur)
  o   9 december lezing door Peter Schoof.
  o   13 januari Kuieravond.
  In de Schouw kunnen 30 personen. Er zal gekeken worden naar een alternatieve locatie en de mogelijkheden van de bibliotheek.
 • Almelo kwis.
  Vindt plaats op 24 oktober in het Stadslab, 15.30-17.30 uur. Betere naam: pubquiz.
 • Op het inlegvel bij Stad&Ambt met verzoek om ideeën is een 10-tal reacties ontvangen (teleurstellend weinig). De voorstellen zullen door redactie en bestuur bekeken worden.
 • Volgende vergadering: 3 september

 

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur