Oale Groond

door Jan Wever

Woensdag 11-12-2019: op deze avond van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo sprak de heer John van Zuidam over zijn boek “Oale groond”.

 

Zowel de ontwikkeling van het natuurlandschap als van het cultuurlandschap werd besproken vanuit de geologie, archeologie, sociologie en geschiedenis.
Hierbij zijn van groot belang: de systematische archeologie, de koolstofdatering en het DNA-onderzoek.

De komst van de eerste bewoners -voor zover nu bekend- werd genoemd. Het ontstaan van hun eerste bewoning en de ontwikkeling van hutten naar Spiekers en de verdere ontwikkeling tot versterkte huizen, havezaten, landhuizen en kastelen werden besproken, evenals de opkomst van buitenplaatsen, landgoederen en de ontwikkeling van de dorpen en steden. Landkaarten met de lokalisaties van al deze menselijke activiteiten werden getoond met de achtergronden ervan. De noodzaak van de ontwikkeling van natuurgebieden en van de oprichting van landschapsbescherming werden hierdoor duidelijk.

Een zeer verhelderende en goed gedocumenteerde voordracht, die nog na te lezen is in zijn fraai uitgegeven en zeer verzorgde boek “Oale Grond, geschiedenis van het Twentse Landschap”.
Een boek om vanuit de stoel opnieuw van Twente te genieten en om bij tochten door Twente het landschap nog beter te waarderen.

Word donateur