Over
Historische Kring Stad en Ambt Almelo

In 1946 ontstond het Genootschap Stad en Ambt Almelo, opgericht door fabrikant Gerrit Jan Gast, architect Jan Jans, vertegenwoordiger Hein Habes en onderwijzer-schrijver G.B. Vloedbeld. Het ging hen om het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo.
In 1993 werd de Stichting Historische Kring Almelo opgericht, die het kwartaalblad Stad&Ambt ging uitgeven.
Besprekingen in 1998 leidden tot een fusie: zo ontstond  op 1 januari 1999 de huidige Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo.

Volgens de statuten heeft de Stichting twee doelstellingen:

  1. het bevorderen van de kennis over de historie van de gemeente Almelo in de meest ruime zin;
  2. het ondersteunen van de bescherming van zaken en objecten met een grote historische waarde.

Achtereenvolgende voorzitters waren Harry Spies (1999-2002),  Jan van Kooij (2002-2011), Hans Krol (2011-2018) en Theo van Rijmenam (2018-heden).

Het kwartaalblad Stad&Ambt heeft inmiddels dus reeds de 27e jaargang bereikt!De Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo staat bij de belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN (fiscaal nummer) 801570852. Dat betekent voor onze donateurs dat hun financiële bijdrage voor 125% fiscaal aftrekbaar is.

Contactgegevens, bestuurssamenstelling en een verslag van de activiteiten zijn op deze site te vinden.
De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd. De stichting is afhankelijk van de donaties en legaten van haar begunstigers. Die donaties worden aangewend om de activiteiten en de uitgave van het kwartaalblad Stad&Ambt te financieren.
Klik hier voor het financiëel overzicht van het jaar 2018.

Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Bestuur

Theo van Rijmenam

Voorzitter

Harry Koop

Vicevoorzitter; coörd. HIP

Hetty Leusman

Secretaris

Wim Noordik

Penningmeester; webmaster

Ineke Tierie

Lid

Loes Heij

Lid

Word donateur