Over
Historische Kring Stad en Ambt Almelo

In 1949 werd het Genootschap Stad en Ambt Almelo opgericht door de Almeloërs G.J. Gast,  J. Jans, H. Habes en G.B. Vloedbeld; het ging hen om het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo.
In 1992 ontstond de Stichting Historische Kring Almelo, die een kwartaalblad ging uitgeven met titel ‘Historische Kring Almelo’. De redactie bestond uit H.G. Gerritsen, J.F. Holtmann en G.J.H. Vloedbeld.

Op 15 januari 1999 fuseerden Genootschap en Stichting tot de huidige

Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo.

Achtereenvolgende voorzitters (v.l.n.r.):
Harry Spies (1999-2002),  Jan van Kooij (2002-2011), Hans Krol (2011-2018) en Theo van Rijmenam (2018-heden).

Volgens de statuten heeft de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo twee doelstellingen:

 1. het bevorderen van de kennis over de historie van de gemeente Almelo in de meest ruime zin;
 2. het ondersteunen van de bescherming van zaken en objecten met een grote historische waarde.

Vanaf 15 januari 1999 verschijnt het kwartaalblad (edities januari, april, juli en oktober) onder de titel Stad&Ambt , inmiddels is reeds de 30e jaargang bereikt.
Oude jaargangen zijn beschikbaar in het archiefDe Historische Kring Stad en Ambt Almelo staat bij de belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent voor onze donateurs dat hun financiële bijdrage voor 125% fiscaal aftrekbaar  is.

ANBI gegevens

 • NAAM: Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo
 • RSIN: 801570852
 • CONTACTGEGEVENS: scroll naar beneden of klik op Contact   
 • DOELSTELLING:
  1. 
  het bevorderen van de kennis over de historie van de gemeente Almelo in de meest ruime zin;
  2. het ondersteunen van de bescherming van zaken en objecten met een grote historische waarde.
 • BELEIDSPLAN: klik op Beleidsplan   
 • BESTUURDERS: scroll naar beneden of zie § 3.1 van het Jaarverslag 2022 
 • BELONINGSBELEID: De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.
  De stichting is afhankelijk van de donaties en legaten van haar begunstigers. Die donaties worden aangewend om de uitgave van het kwartaalblad Stad&Ambt en andere activiteiten te financieren.

 • ACTIVITEITEN: zie § 1.1 van het Jaarverslag 2022 
 • FINANCIËLE VERANTWOORDING: zie § 4 en § 5 van het Jaarverslag 2022   voor resp. Jaarrekening en Begroting

 

Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Bestuur

Theo van Rijmenam

voorzitter

Harry Koop

vicevoorzitter; coörd. HIP

Hetty Leusman

secretaris

Ton Meenhuis

penningmeester

Loes Heij

bestuurslid

Bert Nijkamp

bestuurslid

Wim Noordik

donateursadm.; webmaster

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur