Over
Historische Kring Almelo

Op 11 februari 1946 werd het Genootschap Stad en Ambt Almelo opgericht, door fabrikant Gerrit Jan Gast, architect Jan Jans, vertegenwoordiger Hein Habes en onderwijzer-schrijver G.B. Vloedbeld. Het ging hen om het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo.
In 1992 onstond in Almelo een Historische Kring, die met name meer publikaties wilde bevorderen.

Besprekingen leidden in 1998 tot een fusie, en zo ontstond  op 1 januari 1999 de huidige Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo.
Achtereenvolgende voorzitters van de Stichting waren Harry Spies (1999-2002),  Jan van Kooij (2002-2011), Hans Krol (2011-2018) en Theo van Rijmenam (2018-heden).

Inmiddels heeft het kwartaalblad Stad&Ambt de 26e jaargang bereikt.Er wordt aan gewerkt om de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling te verkrijgen.
Dit biedt een aanzienlijk financiëel voordeel voor onze donateurs!

Historische Kring Almelo

Bestuur

Theo van Rijmenam

Voorzitter

theo@vanrijmenam.nl

Harry Koop

Vicevoorzitter; coördinator HIP

hip@historischekringalmelo.nl

Hetty Leusman

Secretaris

bestuur@historischekringalmelo.nl

Wim Noordik

Penningmeester; webmaster

Ineke Tierie

Lid

Hans Holtmann

Adviseur binnenstad

Word donateur