Over
Historische Kring Stad en Ambt Almelo

In 1949 werd het Genootschap Stad en Ambt Almelo opgericht door fabrikant G.J. Gast, architect J. Jans, vertegenwoordiger H. Habes en onderwijzer-schrijver G.B. Vloedbeld; het ging hen om het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo.
In 1993 ontstond de Stichting Historische Kring Almelo, die een kwartaalblad ging uitgeven. De redactie bestond uit H.G. Gerritsen, J.F. Holtmann, Dr. E. Jans en G.J.H. Vloedbeld.

Op 1 januari 1999 fuseerden Genootschap en Stichting tot de huidige
Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo.

Achtereenvolgende voorzitters (v.l.n.r.):
Harry Spies (1999-2002),  Jan van Kooij (2002-2011), Hans Krol (2011-2018) en Theo van Rijmenam (2018-heden).

Volgens de statuten heeft de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo twee doelstellingen:

  • het bevorderen van de kennis over de historie van de gemeente Almelo in de meest ruime zin;
  • het ondersteunen van de bescherming van zaken en objecten met een grote historische waarde.

 

Vanaf 1 januari 1999 kreeg het kwartaalblad de titel Stad&Ambt.
Inmiddels heeft Stad&Ambt  dus reeds de 29e jaargang bereikt, oude jaargangen zijn beschikbaar in het archiefDe Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo staat bij de belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN (fiscaal nummer) 801570852. Dat betekent voor onze donateurs dat hun financiële bijdrage voor 125% fiscaal aftrekbaar  is.

Klik op de links voor Contactgegevens  en jaaroverzicht van seizoen 2020-2021  .
Scroll naar beneden voor de samenstelling van het bestuur.
De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd. De stichting is afhankelijk van de donaties en legaten van haar begunstigers. Die donaties worden aangewend om de uitgave van het kwartaalblad Stad&Ambt en andere activiteiten te financieren.
Klik hier  voor het financiëel overzicht van het jaar 2020.

Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo

Bestuur

Theo van Rijmenam

Voorzitter

Harry Koop

Vicevoorzitter; coörd. HIP

Hetty Leusman

Secretaris

Wim Noordik

Penningmeester; webmaster

Loes Heij

Lid

Word donateur