Over
Historische Kring Almelo

Op 11 februari 1946 werd het Genootschap Stad en Ambt Almelo opgericht, door fabrikant Gerrit Jan Gast, architect Jan Jans, vertegenwoordiger Hein Habes en onderwijzer-schrijver G.B. Vloedbeld. Het ging hen om het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Almelo.
In 1992 onstond in Almelo een Historische Kring, die met name meer publikaties wilde bevorderen.

Besprekingen leidden in 1998 tot een fusie, en zo ontstond  op 1 januari 1999 de huidige Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo.
Achtereenvolgende voorzitters van de Stichting waren Harry Spies (1999-2002),  Jan van Kooij (2002-2011), Hans Krol (2011-2018) en Theo van Rijmenam (2018-heden).

Inmiddels heeft het kwartaalblad Stad&Ambt de 26e jaargang bereikt.

Historische Kring Almelo

Bestuur

Theo van Rijmenam

Voorzitter

theo@vanrijmenam.nl

Ineke Tierie

Vicevoorzitter

i.tierie@hotmail.nl

Hetty Leusman

Secretaris

bestuur@historischekringalmelo.nl

Wim Noordik

Penningmeester; webmaster

wnoordik@gmail.com

Harry Koop

Coördinator HIP

hip@historischekringalmelo.nl

Hans Holtmann

Adviseur binnenstad

h.holtmann@hotmail.com

Word donateur