Pitch ‘Binnenstad’ door Wanda Roskam

Pitch ‘Binnenstad’ door Wanda Roskam

We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Aan mij is gevraagd om wat te vertellen over de toekomst plannen voor de binnenstad.
Eén ding is zeker we hebben eind 2019 een nieuw Marktplein met een haven.
Verder gaat het vooralsnog over visie en ambitie, en het zetten van de nieuwe bakens.
U kent de binnenstad goed. Dus ik hoef u niet te vertellen dat Almelo hele mooie en bruisende plekken kent, maar ook dat ‘t op een zaterdag vaak te stil is in de stad. De langgerekte Grotestraat kampt met leegstand, 25 % . De bezoekers aantallen lopen nog steeds terug.
Daarnaast:
De horeca groeit, en heeft haar oppervlakte al vrijwel verdubbeld de afgelopen jaren. Het Amaliaplein barst uit zijn voegen. En gaat bijna aan haar eigen succes ten onder.
Ons voormalige stadhuis wordt verbouwd tot ruim 90 appartementen, want wonen in de binnensteden is in trek.

De stad verandert. Ik spreek over ‘de stad’. Maar de stad zijn wij, u en ik, bezoekers, ondernemers, investeerders, bewoners. Allemaal met hun eigen belangen en idealen. Wij veranderen. Gaan anders om met onze vrije tijd. Zijn meer gericht op beleving en vermaak, als op puur winkelen. Meer cultuur, een terrasje pakken.
De stad heeft nu eigenlijk een te ruime jas aan. Te veel winkels en een te lang gerekt centrum. De stad heeft nieuwe kleren nodig. Een maatpak om weer mee te doen, met de nieuwe mode.
De gemeente heeft het voortouw genomen om ‘de nieuwe koers’ op te laten stellen om de stad richting te geven, te helpen kiezen. Er zijn veel gesprekken gevoerd met inwoners. Er hebben grotere sessie plaatsgevonden ‘de stadsgesprekken’.
Een heel belangrijk uitgangspunt van de koers is om de eigen kracht te her-ontdekken.
Want als je sterker wordt in wat je bent, hoef je niet te worden wat de ander is.
We hebben immers een rijke historie, mooie panden en landgoederen, het groen en water, de evenementen en verenigingen, de gastvrije sfeer, de gemoedelijkheid.
In de ‘Koers’ hebben we vier waarden benoemd; Puur, Contrast, Gastvrij en Dichtbij. Dit is waar Almelo sterk in is.
Ieder van u heeft zo zijn eigen associaties met deze begrippen. En hopelijk ook herkenning. De eigen kracht werd al zichtbaar in de bijzondere producties van Katoen en Nu , en de bankroof.
Daarnaast is er een kaart gemaakt voor de binnenstad. De Koers wil zo de identiteit en sfeer per gebied versterken. Op deze ‘nieuwe kaart’ onderscheiden we Compact winkelrondje; De kop van Zuid, Gravenkwartier en de Stadskade. De overige gebieden vallen als het ware buiten de boot en moeten transformeren, om de andere gebieden in hun kracht te zetten.
Maar natuurlijk ook om deze transformatie gebieden zelf weer een toekomst te geven. Je kan denken aan de functies; wonen, ambachten, kantoor aan huis.
Zo zie je dat de geschiedenis altijd weer om de hoek komt kijken. De Grotestraat was vroeger namelijk ook een woonstraat, met de ambachten op de achtererven. We kunnen leren en geïnspireerd worden door de geschiedenis.
Waar gaan we naar toe, maar juist ook ‘waar komen we vandaan’. Dat zijn vragen die ik me vaak stel.U, als Historische Kring heeft veel kennis en interesse voor het laatste.
Voor mij als ontwerper is het de kunst om verleden, heden en toekomst te verbinden en er een ruimtelijke vertaling aan te geven. De haven komt terug, maar niet in zijn historische vorm. Gebruik en beleving is afgestemd op de wensen voor de huidige en toekomstige generaties.
Ik hoop dat ik u heb geïnspireerd om mee te denken, hoe we de verhalen van vroeger kunnen inzetten om de stad weer in haar kracht te zetten, om de nieuwe kaart van Almelo vorm te geven. Het gaat om nieuwe functies maar uiteindelijk ook om het vormgeven van de stad en haar openbare ruimte.

Als u meer wil weten over de nieuwe koers, en mee wil denken, nodig ik u van harte uit om 21 januari naar het stadscafé te komen in het Theaterhotel.

Word donateur