Programma voorjaar 2021 – ONDER VOORBEHOUD

Programma voorjaar 2021 – ONDER VOORBEHOUD


Daar het dit voorjaar nog niet mogelijk is bijeenkomsten te organiseren, zijn de oorspronkelijk geplande lezingen aangepast.

 

20 januari 2021 : Kuieravond/nieuwjaarsreceptie SPECIAL : digitale versie met medewerking van Thomasvaer en Pieternel.

Door AAvisie zijn opnames gemaakt.
Deze zijn op 21-01-2021 op het tv-kanaal van AAVISIE uitgezonden en op 20-01-2021 vanaf 20.00 uur op de website gepubliceerd

 


 

10 februari 2021 : Jugendstil (in Almelo)  door Noortje en Miel Westenberg

DEZE LEZING IS VERSCHOVEN NAAR HET NAJAAR


17 maart 2021: Sigrid Ivo, directeur Stadsmuseum Almelo over “haar” museum en de Textieltentoonstelling.

HET IS DE BEDOELING DAT DEZE LEZING WORDT GEGEVEN IN DIGITALE VORM (WEBINAR), MEDIO MAART.
DONATEURS ONTVANGEN HIERVAN NADER BERICHT PER E-MAIL


 

16 september 2021: excursie

De excursie die oorspronkelijk gepland stond in mei 2020. Lees verder …

 

 

Word donateur