Notulen best.verg. 4 maart 2021

Notulen best.verg. 4 maart 2021

 

Waarover vergadert het bestuur van Stad en Ambt?

Vergadering 4 maart 2021

 • Theo opent deze online vergadering.
 • Het is duidelijk dat we met de uitzendingen van de Kuieravond ca. een 10-voud bereikt hebben van het aantal donateurs dat normaal op een Kuieravond aanwezig was. Een groot succes dus. We gaan kijken hoe we hier verder mee gaan.
 • De website van de Erfgoedcommissie gaat volgende week online.
 • De ANBI status heeft invloed gehad op de bijdragen van donateurs; die liggen ca. 10% hoger.
 • De bijeenkomst van de kascommissie wordt uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen.
 • De bibliotheek, en daarmee het HIP, zal in elk geval tot 23 maart gesloten blijven. De vrijwilligers werken thuis de binnengekomen vragen af. Soms is het niet mogelijk de ontvangen vragen (gemiddeld twee per week) compleet te beantwoorden omdat het archief niet bereikbaar is.
 • De lezing op 17/3 wordt voorbereid met Sigrid Ivo en AAvisie. Theo zal als voorzitter voor de introductie zorgen. In het voorwoord zal ook nogmaals verzoek om de mailadressen van donateurs en de verwijzing naar de website meegenomen worden.
 • De jaarlijkse excursie kan hopelijk naar september, anders wordt het mei volgend jaar.
 • In september is de Almelo Geschiedenis Quiz gepland en in oktober de lezing (die van april 2020) samen met de bibliotheek .
 • De mogelijkheid van een digitaal abonnement op Stad & Ambt wordt besproken. Wim geeft een toelichting op zijn financiële informatie. Na het afwegen van voor en tegen wordt besloten dit onderwerp te parkeren.
 • Het verzoek om mee te werken aan een boekje van Plus met plakpaatjes over oud-Almelo wordt nogmaals besproken. Na discussie wordt besloten niet mee te werken.
 • Het door de heer Paus toegestuurde artikel over Mr. Hattink wordt besproken. De suggestie is om een straat naar hem te benoemen.
 • Open Monumentendag, activiteiten vanuit het station.
  De NS geeft een bijdrage in de kosten, wij zullen zelf ook een bijdrage leveren. Ook komen bijdragen van o.a. Open Monumenten Dag.
 • Bericht ontvangen van mevrouw Blom. Zij en haar partner hebben het pand van Löwik gekocht. Er zou in de kelder nog bouwmateriaal van Stad en Ambt liggen. Dit is niet bij ons bekend. Navraag bij Stadsherstel leert dat het materiaal inderdaad van hen kan zijn. Stadsherstel gaat dit onderzoeken.
 • De pitch in het politiek beraad van 2 februari leverde één vraag van de raadsleden op. Het was een teleurstellende ervaring.
 • De volgende vergadering is op 15 april.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur