Spontaan initiatief!

Spontaan initiatief!

Spontaan en kleurrijk initiatief van vrijwilliger / donateur Historische Kring!

Opgeschilderd ‘modern’ grenspaaltje aan de Robbenhaarsweg op de gemeentegrens met Tubbergen

Een actieve donateur van de Historische Kring Almelo, Bert Nijkamp, nam onlangs spontaan het initiatief om de grauwe, bevuilde en onherkenbaar geworden grenspaaltjes aan de rand van de Gemeente Almelo schoon te maken  en van een lik verf te voorzien.
De gemeente stelde hem hiervoor de benodigde verf beschikbaar.

Zo staan ‘onze’ gemeentegrenspaaltjes er weer netjes en opvallend bij, dank zij de initiatiefrijke vrijwilliger Bert!

Word donateur