In de pers

 

Adolph Graaf van Rechteren Limpurg, enkele jaren geleden. FOTO: W. Borre

 

Graaf Adolph van Rechteren Limpurg is overleden. De Heer van Almelo woonde in Kasteel Huize Almelo. Hij is 88 jaar geworden.

Henk van Schuppen en Kelly Adams 15-11-19

De graaf van Almelo heeft als grootgrondbezitter veel betekend voor de stad. Het landgoed van Huize Almelo omspant een groot deel van de gemeente. De graaf heeft zich altijd ingezet voor landschapsontwikkeling en een goed beheer van deze gebieden.

Als landeigenaar stelde de grafelijke familie de bosrijke gebieden rond de Gravenallee en het Nijreesbos open voor publiek. De graaf bemoeide zich intensief met de invulling van het gedeelte van de binnenstad dat grensde aan Huize Almelo.

Vlag halfstok

Graaf van Rechteren Limburg laat een echtgenote en twee zonen achter, Max en Christiaan. In Almelo hangen de vlaggen halfstok. Burgemeester Arjen Gerritsen omschrijft de heer van Almelo als een man die zeer begaan was met de stad Almelo: „Hij had altijd belangstelling voor het lokale bestuur. Zijn landgoed omspant bovendien de hele gemeente. Hij was een groot strijder voor het behoud van het groen in de stad.” Gerritsen herinnert zich nog de zorgen bij de graaf toen er stemmen in de stad opgingen om een oversteek te maken van Huize Almelo naar het gebied van de Gravenallee aan de andere zijde van de naar hem genoemde Van Rechteren Limpurgsingel. De burgemeester: „Hij nodigde me uit voor een kopje koffie, hij wilde mij graag uitleggen dat dat niet zo’n goed idee was. Hij wilde de gebieden rond de Wateregge en Bolkshoek beschermen en vreesde een te grote te loop. Dat ging hem na aan het hart. Dat sierde hem.” De graaf kende alle hoekjes van zijn landgoed. Geregeld stapte hij op de fiets om te kijken of de huurders zijn panden in goede staat hielden. In een interview met deze krant rond zijn tachtigste verjaardag zei hij het als zijn morele verplichting te zien het landgoed mooi te houden. “Ook voor onszelf is het aardig asls het er mooi bijligt.”

Bijzondere uitvaart

De graaf wordt net als zijn vader bijgezet in het familiegraf, het mausoleum aan de Gravenallee. De uitvaart is volgende week zaterdag. Net als 27 jaar geleden wordt daarvoor het verkeer op de rondweg van Almelo tijdelijk stilgezet. Een bijzondere gebeurtenis, die tientallen jaren geleden bij de aanleg van de weg is bedongen door de vorige graaf, Willem Constantijn van Rechteren Limpurg. Hij stond toe dat de rondweg over zijn grond werd aangelegd, en daarmee het landgoed in tweeën deelde. Op één voorwaarde: dat de begrafenisstoet na zijn overlijden de weg kon doorkruisen om van Huize Almelo naar het mausoleum te komen, verderop aan de Gravenallee.

Dat gebeurde in februari 1992, nadat de graaf op 94-jarige leeftijd was overleden. Het verkeer op de provinciale weg werd stilgezet zodat de stoet in alle rust naar de grafkelder kon. Dat gebeurt ook op zaterdag 23 november, voor de uitvaart van graaf Adolph van Rechteren Limpurg.

UIT: TCTubantia 15-11-2019

Word donateur