Buste terug in de bibliotheek

Buste terug in de bibliotheek

Door Hans Krol

In het april nummer van Stad en Ambt stond een artikel over de terugkeer van het “Zittende Boertje” van Chabot naar de Koornmarkt. Op zoek naar informatie over dit bronzen beeld bleek dat de gemeente Almelo in 1964 twee bronzen beelden had aangekocht, dankzij een gift van fl.10.000 van V & D. Het grootwinkelbedrijf opende dat jaar een nieuw filiaal in Almelo aan de vierbaansweg, die toen nog de stad doorsneed van oost naar west en abrupt eindigde op de Koornmarkt.

Naast het beeld van Chabot werd een bronzen kop van Adriaan Roland Holst aangekocht vervaardigd door Charlotte van Pallandt , één van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de twintigste eeuw. Het jaar daarvoor had van Pallandt op verzoek van Holst zijn hoofd geboetseerd. Ze worstelde met de opdracht , maar was later gelukkig met het resultaat en begrijpelijk.

Vier exemplaren werden gegoten. Eén exemplaar staat op zijn sokkel in het Roland Holst College in Hilversum. Het Beeldenpark Havixhorst bij de Wijk is sinds 2006 eigenaar van een buste, terwijl in 2009 een ander exemplaar geveild werd voor €7500 bij Christies. Een vierde exemplaar kwam dankzij de V&D schenking in bezit van de gemeente Almelo. “Het Zittend Boertje” was niet duur, zodat er ook nog geld overbleef voor een portret van de schrijver Roland Holst, gemaakt door de beeldhouwster Charlotte van Pallandt.” Zo verwierf Almelo in één koop twee beeldhouwwerken van niet onbelangrijke Nederlandse Kunstenaars.

De buste van de prins der dichters vond in 1964 een voor de hand liggende plek in de Openbare Leeszaal aan de Hofstraat. Volgens een artikel in Tubantia:” begaf het gezelschap zich na de onthulling van het “Zittende Boertje” naar de Openbare Leeszaal, waar de bronzen kop van A.Roland Holst een plaats gekregen heeft.” Daar stond die kop tot de sloop van deze bibliotheek in 1994. Daarna verdween Roland Holst uit het zicht. Waar was die kop? Het resultaat was een serie mails en telefoongesprekken met als resultaat dat de buste van Holst weer opgedoken is en deel wordt van het publieke domein. In 1994 is om onduidelijke reden de buste niet meeverhuisd naar de nieuwe bibliotheek aan het Baken. Roland Holst kreeg een plek in een kamer van een Almelose ambtenaar in het oude stadhuis. De ambtenaar ging met pensioen en de buste verhuisde naar een andere kamer of kamers afhankelijk van hoelang men de aanwezigheid van Holst op prijs stelde. Vervolgens verhuisde de kop mee naar het nieuwe stadhuis. Onderwijl ging kennis verloren. Een bordje op de sokkel met informatie werd verwijderd en een jongere generatie ambtenaren herkende Holst niet meer en wist zeker niet dat van Pallandt de beeldhoudster was. De kop was daarbij niet meer geregistreerd en beschreven als kunst in bezit van de Gemeente Almelo.

Roland Holst is echter teruggekeerd naar de plek waar hij hoort: in de Almelose bibliotheek aan het Baken. In november 2016, bij het honderdjarige bestaan van de bibliotheek, werd hij opnieuw onthuld en nu is een waardevol beeld weer deel van het publieke domein. Kwalitatief hoogwaardige kunst in bezit van de gemeenschap behoort niet door een enkeling bekeken of bewonderd te worden!

De vraag is echter of dit het laatste artikel over de terugkeer van Almelo’s kunstbezit zal zijn. In de bibliotheek aan de Hofstraat werd een wand gesierd door een groot glas in lood raam dat eveneens uit het zicht is verdwenen en in depot opgeslagen zou zijn. De zoektocht wordt voortgezet.

Wij zijn maar als de blaren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind

Uit : Zwerversliefde Adriaan Roland Holst

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur