Verslag ‘Groen erfgoed’

Verslag ‘Groen erfgoed’

door Jan Wever

Op woensdag 7 oktober kwamen wij, de donateurs van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo, weer bijeen in de Schouw, maar ná aanmelding en op gepaste afstand van elkaar vanwege Corona. Alle aanbevolen maatregelen werden door iedereen goed nageleefd.

In de voordracht van landschapsarchitect Martin Mulder werden wij meegenomen naar buiten.
Met zijn vlotte duidelijke woordenstroom en tomeloos enthousiasme, vergezeld met een zeer groot aantal projecties liet Martin ons met andere ogen kijken naar al het groen dat wij zien als wij gaan wandelen. Afhankelijk van de grondsoort, de vochtigheid, de ingrepen en het gebruik door de mens in de afgelopen eeuwen, de leeftijd van het gebied etc., ontstaan er broedplaatsen, voedselplekken, vlucht of overwinteringsplekken en migratieroutes voor vogels, insecten en bodembewoners. Maar door al deze verschillen in omstandigheden vinden ook zeer verschillende planten een plekje om te gedijen, terwijl andere planten wijken.

Om mens en natuur in Nederland in balans te brengen, moeten we een moderne natuurinclusieve landbouw bedenken die teruggrijpt naar de historische groene erfgoedlandschappen van voor 1850, toen boer en natuur nog in harmonie samenleefden.

Menselijk ingrijpen zoals inpoldering, ontwatering, vervening, afgravingen, heggen, muren, gebouwen hebben invloed op de variaties van flora en fauna. Maar ook het waterleven zelf wordt beïnvloed door ingrepen van de mens: kanalisering, stuwen, dammen, dijken, water- en rioollozingen, waterpompen en sproeisystemen. Het herkennen van al deze effecten werd verduidelijkt door de vele afbeeldingen.

Sterrebos, rabattenbos, Hudewald bos, lanen, boomsoorten zoals hoog-, half-, laagstambomen, lei- en knotbomen illustreren hoe de mens zijn belang nastreeft in de directe opbrengst ervan of in de smaak van de tijd.

Niet alleen de mens verandert de natuur, maar ook de natuur zelf verandert. Het veranderende klimaat in de loop der miljoenen jaren met ijstijden en tropische perioden, schuivende ijsmassa’s, stormen, overstromingen en vloedgolven vormden de aardoppervlakte. Door de schuivende ijsmassa’s, de zee met haar getijden en stromingen, de stormen en vloedgolven veranderden onze kusten.
Met een boeiende reeks van gereconstrueerde landkaarten van Nederland werd de avond afgesloten.

Voor mij werd deze avond een eyeopener. Sommige beelden herkende ik wel, zoals het rabattenbos aan de Gravenallee tegenover de Bolkshoeksweg en de wijze van aanleg van het Beeklustpark.
Het werd een stimulans om eens vaker deel te nemen aan een wandeling met een deskundige van het IVN, het waterschap, Staatsbosbeheer of een vogelaar, om zo meer begrip te krijgen voor de samenhang binnen de natuur waarvan wij deel uitmaken, maar waarin wij ons vaak als buitenstaanders of als exploitanten gedragen.

 

Alle dia’s zijn hier te vinden.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur