Verslag lezing Henk Morsink

Verslag lezing Henk Morsink

over zijn werkzaamheden aan het Hof en over Kanselarij der Nederlandse Orden.

door Jan Wever.

Op woensdag 9 februari 2022 kon de Historische Kring Stad en Ambt Almelo met de huidige coronamaatregelen weer in beperkte kring samenkomen.

Spreker op deze avond was de heer Henk Morsink, adjudant-generaal in buitengewone dienst, die na zijn glanzende carrière eerst in het Nederlandse Leger en daarna gedurende 5 jaren zowel aan het Hof van Koningin Beatrix als aan het Hof van Koning Willem-Alexander verbonden was en momenteel Kanselier van de Nederlandse Orden in Den Haag is.

De heer Morsink volgde de Nederlandse en de Duitse Hogere Krijgsschool. Hij diende als Nederlands militair in Bosnië-Herzegovina en in Uruzgan.

Door de fraaie power-point presentatie kregen wij een wel bijzondere inkijk in deze werelden. Vooral interessant waren zijn ervaringen als Chef Militair Huis, waar hij samen met 8 Stafofficieren aan het Hof de veiligheid coördineerde van de Koninklijke Familie tijdens officiële gelegenheden en ook leiding gaf aan het Militair ceremonieel bij binnen- en buitenlandse staatsbezoeken.
Bij elke gelegenheid moest opnieuw het evenwicht gezocht worden tussen veiligheid en een representatief feestelijk gebeuren, zowel bij inhuldigingen, herdenkingen, huwelijken en begrafenissen, als bij staatsbezoeken.
De incidenten in Apeldoorn in 2009 en de Schreeuw op de Dam in 2018 kwamen ter sprake: de verzorging van de slachtoffers, de veiligheid van publiek en Koninklijke Familie.

Na de pauze werd aandacht besteed aan zijn functie als Kanselier der Nederlandse Orden : de Orde van Oranje-Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Militaire Willemsorde. Bij het toekennen van een lintje blijkt heel wat meer werk achter de schermen uitgevoerd te moeten worden dan wij als toehoorders gedacht hadden.

Vanwege de Coronamaatregelen moest dit laatste onderwerp ingekort worden, omdat om 22.00 uur De Schouw leeg moest zijn. Door deze maatregelen was ook het aantal aanwezigen beperkt, maar voor de aanwezigen was de heer Morsink een bijzondere spreker op deze boeiende avond.

De Stichting staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41031148 - Privacyverklaring

Word donateur